Kříže a Boží muka v Novém Městě pod Smrkem

Kříže a Boží muka v Novém Městě pod Smrkem

Nové Město pod Smrkem a jeho blízké okolí je bohaté na jeden druh památky. Jsou jimi Boží muka, respektive kříže u cest. Je jich tu celkem 14. Taková koncentrace sakrálních památek na jednom místě nebývá obvyklá, zvláště jedná-li se o menší město. Hlavním důvodem byl pravděpodobně velký počet obyvatel ve městě, které bylo hornickým a později textilním centrem.

Boží muka stály na svém místě po dlouhá desetiletí. Mívaly hlavně duchovní význam, ale sloužily také jako důležité orientační body. Dlouhé období jejich úpadku po druhé světové válce však přivodilo řadě z nich zánik. V dnešní době se opětně obnovují. Tentokrát převažuje historická a také krajinářská hodnota, neboť jsou nedílnou součástí české krajiny a jejího vývoje. Posvěcením se jim rovněž vrací duchovní stránka. 

Řada Božích muk dnes již neexistuje a místo jejich umístění zachycují pouze staré mapy. Nejstarší z nich je mapa prvního vojenského mapování z druhé poloviny 18. století.

Podrobný popis křížů se dočtete v brožuře Osud krajiny v křížích a Božích mukách – Nové Město pod Smrkem

Fotografie křížů jsou ve fotogalerii.

 

1) Torzo kříže z druhé poloviny 19.století.

Zachovalo se jméno výrobce: E.Blumrich sochař z Frýdlantu. Opraven v roce 2011.

2) Ozdobný kříž

Na staré cestě do Srbské nechala Anna Höhne v roce 1891 zřídit ozdobný kříž s oplocením. Opraven v roce 2011.

3) Kříž Hofladenkreuz

Kříž dříve nazývaný Hofladenkreuz stojí na hlavní silnici do Frýdlantu před bývalou tovární čistírnou odpadních vod. 

4) Kříž Hantsches Kreuz

Kříž zvaný Hantsches Kreuz ležel dlouho rozvalený v křoví u kostela. Aby se aspoň torzo zachovalo byl přestěhován do farní zahrady. Po opravě v roce 2012 byl postaven před evangelický kostel.

5) Tovární kříž

Tovární kříž stával u již zaniklé cesty z Frýdlantské ulice k novoměstským mlýnům. Dnes je za plotem v areálu bývalé Textilany u Tovární ulice.

6) Kříž podle tkalce J.Halbiga

Před vchodem do kostela sv.Kateřiny stojí pěkný kříž, který byl postaven podle poslední vůle tkalce J.Halbiga v roce 1816. Je zapsán jako národní památka. V roce 2014 byl restaurován

7) Hřbitovní kříž

Kříž zvaný hřbitovní. Stával ve starém hřbitově u kostela. Dnes stojí vedle bočních dveří na jižní straně kostela sv.Kateřiny. Doloženo je pouze, že byl v roce 1903

8) Kříž v Jindřichovické ulici

Kříž stojí v zahradě domu čp. 495 v Jindřichovické ulici. Byl zakreslen již ve vojenské mapě z druhé poloviny 18.století.

9) Mazelův kříž

Mazelův kříž stojí při silnici do Dětřichovce u odbočky polní cesty na kopec Mazlovka, na jehož úpatí stála porcelánka Josefa Mazela. Opraven byl v roce 2010.

10) Velký kamenný kříž

Asi 200m od Mazelova kříže při staré silnici k Dětřichovci stojí pod vzrostlými modříny velký kamenný kříž. Je zachycen v mapě z poloviny 19.století. Podle farní kroniky byl kříž renovován společně s předchozím v roce 1890.

11) Schäferův kříž

Schäferův kříž nalezl v mokřinách v roce 2002 pan Řezáč ze spolku Patron. Až v roce 2011se o tom dozvěděl náš okrašlovací spolek. Jeho části již nečekají v mokříně  na opravu. V listopadu 2014 byl zrestaurovaný kříž umístěn na nové místo, asi 50 m od místa nálezu. Nyní je to nejhezčí kříž v Novém Městě a okolí. Má okolo sebe dost prostoru na nové dvě lípy, které k němu město nechalo vysadit. 

12) Kříž v Husově ulici

Kříž stojí v Husově ulici v plotu zahrady na břehu Novoměstského potoka. Bez nápisu a bez historie. Podle tvaru pochází asi z poloviny 19. století

13) Velký kamenný kříž

Při celní silnici kousek nad odbočkou Havlíčkovy ulice stojí velký kamenný kříž. Podle poznámky ve farní kronice ho nechala pozlatit paní A.Hofmeier, hospodyně na faře. V roce 2010 byl opraven.

14) Neumannův kříž

Neumannův kříž patří do Ludvíkovského katastru, vzhledem k mapě je zařazen sem. Kříž byl postaven v roce 1855 na místě již staršího kříže zobrazeného na mapě z 18.století, Stojí pod krásnými lipami na bývalé poutní cestě. Opraven v roce 2007. 

15) Schwertnerův kříž

Při poutní cestě blízko Lomnice stojí kříž zvaný Schwertnerův, zřízen v roce 1829. Opraven byl v roce 2009.

Zaniklé kříže

16.  Na křížení starých cest od nádraží a cesty do Ludvíkova stála do poloviny 19.století Bílá kaplička. Na konci 19.st. zde nechal postavit kříž učitel Josef Raaz. Po 2.světové válce kříž zanikl, zůstaly jen čtyři kaštany.

17.  Na cestě u Hübnerova mlýna stával také kříž a nazýval se Hübnermühlkreuz.

18.  Kříž stával v lese nad hospodářským dvorem na nejvyšším bodě cesty do Srbské.

19 a 20.  Na poutní cestě byly ještě dva další kříže. Jeden pod dnešní vodárnou, na místě zůstaly jen dvě skomírající lípy. Druhý u hraničního přechodu do Polska. Místo označují dva vysoké buky.