Publikace

Na konci roku 2010 vydalo Občanské sdružení knihu o Novém Městě pod Smrkem.  Jejím autorem je pan Václav Tima.

V témže roce byla vydána brožura o historii křížů v Ludvíkově:  

  • Osud krajiny v křížích a Božích mukách – Ludvíkov pod Smrkem

a leták popisující vyznačenou okružní cestu na Smrku:  

  • Smrk – Okružní cesta k pramenům toků a rozvodí

V roce 2011 byly vydány dvě brožury o Novém Městě pod Smrkem: 

  • Osud krajiny v křížích a Božích mukáchPomníky a pomníčky v Novém Městě pod Smrkem 

Ke konci roku 2014 bylo vydáno celkem pět brožur. 

  1. Podstávkové domy
  2. Lomnice – využití vodní energie 
  3. Prameny léčivých vod 
  4. Historické průmyslové objekty 
  5. Stručná historie dolování a Rapická hora – dvojbrožura o cínových dolech

Všechny publikace jsou k zakoupení v papírnictví na náměstí v Novém Městě p.Sm. a v knihovně. Kniha o Novém Městě pouze v papírnictví

Průvodce po Hornické naučné stezce na Rapické hoře

 

Vydaly Lesy v roce 2018. Lesy od nás převzaly celý projekt naučné stezky včetně vydání průvodce. Je velice pěkně zpracovaný panem Václavem Timou, který rovněž napsal texty na panelech stezky.

Farní kostel svaté Kateřiny

V roce 2018  vznikly poblikace ke kostelu sv.Kateřiny. Česko-německá brožura Farní okrsek, popisující kostel a domy v okolí. Jen v české verzi je brožura Přehled duchovních. V časové chronologii jsou popsáni všichni duchovní od vzniku kostela v roce 1607 i s krátkými životopisy.

Kniha o Novém Městě pod Smrkem

V roce 2010 jsme vydali vlastivědnou publikaci “Nové Město pod Smrkem – historie hornického města“. Autor textu je pan RNDr Václav Tima, který shromažďoval podklady, studoval prameny v archivech a spolupracoval s místními znalci historie téměř 10 let. V knize popsal historii od vzniku města, život obyvatel, živou i neživou přírodu a infrastrukturu města. V říjnu 2014 byla kniha vydána i v němčině s podporou krajinského spolku v Hünfeldu. Opravy a úpravy překladu trvaly dva roky.   V roce 2014 se po dlouhém dohadování o překladu s německou stranou podařilo vydat knihu o Novém Městě v němčině.

Brožury

Osud krajiny

V roce 2009 OS vydalo první brožuru “Osud krajiny v křížích a Božích mukách v Ludvíkově pod Smrkem” .Připravila ji paní Hannelore Langrová pro kterou byl Ludvíkov srdeční záležitostí a velice ji mrzelo, že je historiky opomíjen, ačkoli je to jedna z nejstarších vesnic Frýdlantska. Spoluautorem je pan Václav Tima.

Najdete v ní historii Ludvíkova, popis poutních cest, které Ludvíkovem vedly. Naučnou stezku po křížích s jejich popisem a historkami které se k nim váží. Také ukázky různých typů domů.

Osud krajiny

V roce 2011 byly vydány dvě brožury z Nového Města. V jedné jsou popsány kříže a ve druhé pomníky. Autor je pan Václav Tima.

Ke konci roku 2014 bylo vydáno s podporou libereckého kraje celkem pět brožur. Poslední je dvojbrožura o cínovém dolování. Autorem všech je pan Václav Tima, duše našeho spolku.

Letáky
Smrk - prameny toků a rozvodí

Leták byla vydaný v roce 2010 v jazyce českém a německém. V roce 2012 vyšel i v polském překladu.