Nová lavička

V sobotu 24. srpna jsme usadili lavičku na staré Slezské cestě a zároveň Poutní cestě, po které dnes vede naučná hornická stezka. Lavička je pod břízou na které je informační cedule o vzniku Nového Města pod Smrkem. Je z ní hezký výhled na Nové Město. Lavičku nám vyrobil pan Jaroslav Čech.

Oprava písma na Körnerově pomníku na Smrku

Původně chtěl opravu udělat Spolek Patron. Protože máme ke Smrku mnohem blíže, požádali nás, zdali bychom opravu písma neudělali my. V pátek 9. srpna jsme písmo na pomníku opravili.

Na pomníku je napsáno

Zum Andeken an
Theodor Körner
der am 16. August 1809 auf diesem
Berge weilte errichtet von der Ortsgruppe
Neustadt a.T. d. D.G.V. 1909

Překlad

Na památku Theodora Körnera který 16. srpna 1809 na této hoře prodléval
zřízeno místní skupinou Nové Město Německým Horským Spolkem 1909

Beseda s architekty o rekonstrukci náměstí

V pátek 8. února se v sálu nad Dělňákem konala beseda s architekty o rekonstrukci náměstí. Sešlo se asi 130 občanů. Na besedu přijeli Ing.arch. David Vávra, Ing.arch. Ivo Pavlík a Ing.arch Tomáš Klapka. Architekt Janďourek se omluvil. Pan RNDr. Václav Tima připravil pěknou prezentaci historie náměstí od založení Nového Města. Pan Ing Pavel Smutný vyhodnotil anketu o náměstí, kterou odevzdalo 380 občanů.
Architekti občanům nenabídli mnoho nápadů, co všechno by mohlo na náměstí být. Otevřela se diskuze nad studií náměstí od sdružení architektů CityUpgrade, kterou si město nechalo udělat v roce 2016, bohužel bez předchozí ankety občanů a bez veřejné prezentace. Rada tehdy rozhodla, že rekonstrukce náměstí není aktuální.
Snad se podaří v dohledné době uspořádat veřejnou prezentaci této studie jejími autory.