Beseda s architekty o rekonstrukci náměstí

V pátek 8. února se v sálu nad Dělňákem konala beseda s architekty o rekonstrukci náměstí. Sešlo se asi 130 občanů. Na besedu přijeli Ing.arch. David Vávra, Ing.arch. Ivo Pavlík a Ing.arch Tomáš Klapka. Architekt Janďourek se omluvil. Pan RNDr. Václav Tima připravil pěknou prezentaci historie náměstí od založení Nového Města. Pan Ing Pavel Smutný vyhodnotil anketu o náměstí, kterou odevzdalo 380 občanů.
Architekti občanům nenabídli mnoho nápadů, co všechno by mohlo na náměstí být. Otevřela se diskuze nad studií náměstí od sdružení architektů CityUpgrade, kterou si město nechalo udělat v roce 2016, bohužel bez předchozí ankety občanů a bez veřejné prezentace. Rada tehdy rozhodla, že rekonstrukce náměstí není aktuální.
Snad se podaří v dohledné době uspořádat veřejnou prezentaci této studie jejími autory.

Anketa k úpravě Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem​

Pro podporu zpracování projektu úpravy Mírového náměstí připravil Okrašlovací spolek jako první krok anketu. S její pomocí bychom rádi shromáždili názory široké laické i odborné veřejnosti.

V každém aktuálním výtisku Novoměstských novin byl vložen jeden papírový dotazník. Pokud jeden výtisk čte více lidí a máte také zájem dotazník vyplnit, můžete využít elektronickou verzi ankety.

Odpovědi jsou nepovinné, když si nebudete jistí, odpovědět na každou otázku nemusíte. Dotazník vyplňte a odešlete pouze jednou. Pokud bude ze stejného zařízení (IP adresy) odesláno více vyplněných dotazníků, zaregistrován bude pouze první.

Elektronické dotazníky budou aktivní do 31. prosince 2018.

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem