Kříže a Boží muka v Ludvíkově pod Smrkem

Modrou barvou jsou zobrazeny existující kříže, červenou zaniklé

1. Silnici do Raspenavy u trafostanice  a farmy Peklo křižuje polní cesta, bývalá Zhořelecká. U ní pod vysokými lípamu stojí sloupová Boží muka zvaná Dolní kaplička. V roce 2010 byla opravena a postavena do upraveného okolí. V březnu 2015 byla povalena ulomenou velkou větví z lípy. Při dalším větru levá lípa spadla celá. Kaplička dodnes nestojí.
2. O 100 metrů dále v křoví zůstal jen zbytek podstavce s čitelným nápisem s datem 1881. Podle hospodáře se mu říkalo Dolní pachtýř.
3. Blízko opraveného mostu přes Ztracený potok stojí opravený kříž jehož donátorem byl Anton Pohl. Pochází z konce 19.století. Před opravou ležely na zemi jen dvě rozbité části kříže. Naštěstí současný majitel uschoval hlavu kříže doma. Opraven byl v roce 2010.
4. Na stejné silnici do Hajniště, blíž k Ludvíkovu stojí velký kříž, jehož vzhled odpovídá počátku 18. století. Patříl k usedlosti Höllbauer, která patřila rodu Resselů. Opraven byl v roce 2010.
5. V zahradě bývalého hospodářství čp.26 stojí památná lípa, říká se jí Horákova lípa. V kmeni zarůstá litinový kříž. Dříve byl součástí jiného kříže.
6. Sloupová Boží muka dnes slouží jako patník u vrátek do dvora čp. 28. kde několik století hospodařil rod Schäferů. Býval na nich obrázek svatého Josefa. Okolo stavení jsou tři památné stromy.
7. Na rozcestí hlavní silnice a odbočky do Hajniště stojí za plotem žulový podstavec Krauseho kříže. Stojí zde od konce 18.století. Dům je mnohem mladší.
8. V pastvinách mezi dvěma lípami stojí MüllerKarlkreuz. Dříve kolem něj vedla stará silnice do Raspenavy. Je asi z poloviny 18.století. Opraven v roce 2014.
9. Před vstupem do kostela u hřbitovní zdi stojí kříž z roku 1895. Stojí na místě starého kříže, který tam byl od roku 1779. Kříž je opraven v roce 2012.
10. Nad cestou k hájovně stojí Resslova kaplička. Jsou zaznamenaná na mapě již z 18.století. Byla několikrát povalena a přeražena, V roce 2010 byla opravena a v roce 2011 dostala kolem sebe pěkný plůtek, aby ji znovu nepovalily krávy.
11. V zatáčce na vrcholu stoupání silnice z Ludvíkova do Libverdy stojí opravený Gottlobův kříž č.12. Nedaleko severně od něj mezi stromy stojí Pachtýřův kříž. Stojí v ohybu zaniklé Poutní cesty do Hejnic. Na žulovém podstavci je vytesán letopočet 1791. Je od něj pěkný výhled na Nové Město.
12. Na kříži v zatáčce, zvaném Gottlobův, je obrázek svatého Kryštofa, patrona poutníků. Od tohoto místa silnice kopíruje starou Poutní cestu. Oba kříže byly opraveny v roce 2009.
13. Naproti prvním domkům Přebytku (zvaném Sedmidomí) stojí na kraji lesa kříž zřízený v roce 1805. Podle farní kroniky byl kříž v roce 1887 opraven a znovu vysvěcen. Částečně opraven v roce 2014.
14. Neumannův kříž popsaný výše u Nového Města.

Zaniklé kříže

15. Kříž v zahradě domu čp.100 s velkým kamenným podstavcem se ztratil v šedesátých letech dvacátého století.
16. Kříž zvaný Brechgodels Kreuz stál pod velkými lípami v usedlosti čp.87.
17. Před Přebytkem, u odbočky zaniklé cesty do Karolintalu (dnes Pekla) stával také kříž. Podstavec byl použit na nový Tabulový kámen na Smrku.