Kříže a Boží muka v Novém Městě pod Smrkem

Modrou barvou je zobrazen zachovaný kříž. Červená barva ukazuje místo zaniklého kříže.

1. Torzo kříže z druhé poloviny 19.století. Zachovalo se jméno výrobce: E.Blumrich sochař z Frýdlantu. Opraven v roce 2011.
 2. Na staré cestě do Srbské nechala Anna Höhne v roce 1891 zřídit ozdobný kříž s oplocením. Opraven v roce 2011. 
3. Kříž dříve nazývaný Hofladenkreuz stojí na hlavní silnici do Frýdlantu před bývalou tovární čistírnou odpadních vod. 
4. Kříž zvaný Hantsches Kreuz ležel dlouho rozvalený v křoví u kostela. Aby se aspoň torzo zachovalo byl přestěhován do farní zahrady. Po opravě v roce 2012 byl postaven před evangelický kostel.
5. Tovární kříž stával u již zaniklé cesty z Frýdlantské ulice k novoměstským mlýnům. Dnes je za plotem v areálu bývalé Textilany u Tovární ulice.
6. Před vchodem do kostela sv.Kateřiny stojí pěkný kříž, který byl postaven podle poslední vůle tkalce J.Halbiga v roce 1816. Je zapsán jako národní památka. V roce 2014 byl restaurován,
7. Kříž zvaný hřbitovní. Stával ve starém hřbitově u kostela. Dnes stojí vedle bočních dveří na jižní straně kostela sv.Kateřiny. Doloženo je pouze, že byl v roce 1903 opraven. 
8. Kříž stojí v zahradě domu čp. 495 v Jindřichovické ulici. Byl zakreslen již ve vojenské mapě z druhé poloviny 18.století.
9. Mazelův kříž stojí při silnici do Dětřichovce u odbočky polní cesty na kopec Mazlovka, na jehož úpatí stála porcelánka Josefa Mazela. Opraven byl v roce 2010.
10. Asi 200m od Mazelova kříže při staré silnici k Dětřichovci stojí pod vzrostlými modříny velký kamenný kříž. Je zachycen v mapě z poloviny 19.století. Podle farní kroniky byl kříž renovován společně s předchozím v roce 1890.
11. Schäferův kříž nalezl v mokřinách v roce 2002 pan Řezáč ze spolku Patron. Až v roce 2011se o tom dozvěděl náš okrašlovací spolek. Jeho části již nečekají v mokříně  na opravu. V listopadu 2014 byl zrestaurovaný kříž umístěn na nové místo, asi 50 m od místa nálezu. Nyní je to nejhezčí kříž v Novém Městě a okolí. Má okolo sebe dost prostoru na nové dvě lípy, které k němu město nechalo vysadit. 
12. Kříž stojí v Husově ulici v plotu zahrady na břehu Novoměstského potoka. Bez nápisu a bez historie. Podle tvaru pochází asi z poloviny 19. století
13. Při celní silnici kousek nad odbočkou Havlíčkovy ulice stojí velký kamenný kříž. Podle poznámky ve farní kronice ho nechala pozlatit paní A.Hofmeier, hospodyně na faře. V roce 2010 byl opraven.
14. Neumannův kříž patří do Ludvíkovského katastru, vzhledem k mapě je zařazen sem. Kříž byl postaven v roce 1855 na místě již staršího kříže zobrazeného na mapě z 18.století, Stojí pod krásnými lipami na bývalé poutní cestě. Opraven v roce 2007. 
15. Při poutní cestě blízko Lomnice stojí kříž zvaný Schwertnerův, zřízen v roce 1829. Opraven byl v roce 2009.

Zaniklé kříže

16. Na křížení starých cest od nádraží a cesty do Ludvíkova stála do poloviny 19.století Bílá kaplička. Na konci 19.st. zde nechal postavit kříž učitel Josef Raaz. Po 2.světové válce kříž zanikl, zůstaly jen čtyři kaštany.
17. Na cestě u Hübnerova mlýna stával také kříž a nazýval se Hübnermühlkreuz.
18. Kříž stával v lese nad hospodářským dvorem na nejvyšším bodě cesty do Srbské.
19 a 20. Na poutní cestě byly ještě dva další kříže. Jeden pod dnešní vodárnou, na místě zůstaly jen dvě skomírající lípy. Druhý u hraničního přechodu do Polska. Místo označují dva vysoké buky.