Úvodní stránka

Svěcení křížů

07.06.2016 20:32
V neděli 29. května po mši proběhlo znovuvysvěcení dvou opravených památek před kostelem sv. Kateřiny. Hälbigův kříž byl zrestaurován v roce 2014 a barokní socha Jana Nepomuckého v roce 2015. Obě památky zdařile opravil pan Fedorčák z České Lípy. Vysvěcení provedl novoměstský farář Jacek Wszola za...

Hornické cesty

12.05.2016 20:11
Po poslední schúzce s Lesy ČR je už jisté, že převezmou náš návrh cesty po důlních dílech na Rapické hoře. Lesy upraví cesty a postaví sedm dřevěných panelů i s jedním odpočívadlem. Na panelech budou fotografie a trojjazyčný text o zajímavostech místa. Cesta po hornických dílech by měla být hotová...

Vyčištění kříže v Celní ulici

25.04.2016 20:45
V sobotu 23. dubna členové spolku Svobodovi vyčistili kříž v Celní ulici. Kříž byl schován pod hustými lípami a začal obrůstat řasami a zelenat. Po vyčištění se na kamenném podstavci objevil nápis J H 1806. Po restaurování v roce 2010 se nápis ztratil. V soupisu křížů je popis: Zřízen Josephem...

Vydání překladu Farní kroniky

15.04.2016 16:41
Po několika letech úsilí byla konečně vytiskuta Farní kronika Nového Města pod Smrkem z let 1607 - 1916. Z archivních listů psaných německy a latinsky novogotickou kurzivou kroniku přeložil a sepsal děkan Josef Rösler v roce 1994. Původem z Frýdlantska po odsunu působil v rakouském...

Valná hromada

10.04.2016 14:52
V sobotu 9.dubna proběhla Valná hromada spolku. Sešlo se nás celkem 22, z toho šest nových členů, Zhodnotli jsme minulý rok, představili plán činnosti na rok 2016. Odhlasovali změnu jednoho člena rady.

Setkání 20. února 2016

24.02.2016 16:09
Získali jsme dva nové členy. Připravili schůzku s Lesy a starostou města o vzniku Hornických cest. Vybrali jsme činnosti z plánu na které podáme žádost na radu města. Probrali předání některé administrativy na jiné členy. Příští setkání bude 19. března 2016.

Změny v roce 2016

10.02.2016 16:03
Na schůzce 6. února jsme se dohodli na pravidelných setkáváních. Každou třetí sobotu v měsíci. Připravili jsme žádosti do rozpočtu města Nové Město pod Smrkem. Připravili jsme plán prací na rok 2016 a další. Určili jsme termín Valné hromady na 19. dubna 2016. Začali jsme shánět nové členy.

Podařilo se v roce 2015

03.01.2016 15:17
Dokončit překlad Farní kroniky (1607-1916) z němčiny a latiny do češtiny. Vyčistit a vyznačit pěšiny k radioaktivním pramenům včetně osazení informačními cedulemi.  Opravená socha Jana Nepomuckého pře kostelem sv.Kateřiny. Je to jediná barokní socha v Novém Městě, zároveň je...

Povalená Dolní kaplička

20.01.2015 14:31
Při silných větrech, které zde byly v týdnu 12. - 17. ledna se ulomila velká větev z lípy u Dolní kapličky a  kapličku povalila. Ta je naštěstí masivní, tak zůstala celá a nepoškozená. Jen je nutné ji znovu postavit. Lípa je dutá a hrozí spadnutí zbytku koruny.

Jednání Okrašlovacího spolku

22.11.2014 22:50
Ve středu 10. prosince od 17ti hodin ve vile Klinger je schůze spolku. Sraz před vilou pět minut před 17tou hodinou !!
Záznamy: 11 - 20 ze 34
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Aktuality

Informace pro návštěvníky

26.02.2012 11:32
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

26.02.2012 11:31
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...