Úvodní stránka

Setkání 20. února 2016

24.02.2016 16:09
Získali jsme dva nové členy. Připravili schůzku s Lesy a starostou města o vzniku Hornických cest. Vybrali jsme činnosti z plánu na které podáme žádost na radu města. Probrali předání některé administrativy na jiné členy. Příští setkání bude 19. března 2016.

Změny v roce 2016

10.02.2016 16:03
Na schůzce 6. února jsme se dohodli na pravidelných setkáváních. Každou třetí sobotu v měsíci. Připravili jsme žádosti do rozpočtu města Nové Město pod Smrkem. Připravili jsme plán prací na rok 2016 a další. Určili jsme termín Valné hromady na 19. dubna 2016. Začali jsme shánět nové členy.

Podařilo se v roce 2015

03.01.2016 15:17
Dokončit překlad Farní kroniky (1607-1916) z němčiny a latiny do češtiny. Vyčistit a vyznačit pěšiny k radioaktivním pramenům včetně osazení informačními cedulemi.  Opravená socha Jana Nepomuckého pře kostelem sv.Kateřiny. Je to jediná barokní socha v Novém Městě, zároveň je...

Povalená Dolní kaplička

20.01.2015 14:31
Při silných větrech, které zde byly v týdnu 12. - 17. ledna se ulomila velká větev z lípy u Dolní kapličky a  kapličku povalila. Ta je naštěstí masivní, tak zůstala celá a nepoškozená. Jen je nutné ji znovu postavit. Lípa je dutá a hrozí spadnutí zbytku koruny.

Jednání Okrašlovacího spolku

22.11.2014 22:50
Ve středu 10. prosince od 17ti hodin ve vile Klinger je schůze spolku. Sraz před vilou pět minut před 17tou hodinou !!

Vydání nových brožur a německý překlad Knihy o Novém Městě p.Sm.

21.11.2014 22:14
Na konci října 2014 vydal Okrašlovací spolek pět nových brožur o Novém Městě. 1. Historické průmyslové objekty 2. Prameny léčivých vod 3. Lomnice - využití vodní energie potoka Lomnice 4. Postávkové domy 5. Novoměstské cínové doly - ta je rozdělena do dvou brožur: Stručná historie dolování a...

Dokončena oprava Schäfrova kříže

21.11.2014 22:02
20. listopadu 2014 je dokončeno restaurování kříže usazením krásného litinového kříže na hlavu kamenného podstavce. Celý kříž je velice zdobný s mnoha pozlacenými prvky. Na novém místě hned za posledním domem v Ludvíkovské ulici je pro kříž velký prostor kam se vešly i dvě lípy, které k němu...

Brigáda na úpravu cesty

03.04.2014 22:01
V neděli 13. dubna svoláváme brigádu na úpravu cesty nad bývalou Pechovou hájovnou. Sraz od 9ti hodin na místě!! Sebou hrábě nebo rýč, pilku a kleště na prořez dřevin. K tomu dobrou náladu Předpokládané ukončení brigády v poledne.

Valná hromada Občanského sdružení

01.04.2014 21:30
V sobotu 12. dubna se pořádá Valná hromada Občanského sdružení. Zahájení v 9:00 ve vile Klinger  

Jednání výboru OS

01.04.2014 21:13
V sobotu 18.ledna se konala schůze výboru v hotelu Měděnec. Zhodnocení uplynulého roku. V sobotu 15. března byla další schůzka ve vile Klinger. Příprava na Valnou hromadu a výběr úkolů na letošní rok.
Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>

Aktuality

Informace pro návštěvníky

26.02.2012 11:32
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

26.02.2012 11:31
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...