Exkurze po sakrálních památkách v Novém Městě p.Sm.

24.10.2012 22:02

V sobotu 3. listopadu v 9:45 sraz na náměstí

Program:

9:45 hod.

- sraz na náměstí v N. M. p. S. u vývěsek v horní části náměstí

- stručná historie Nového Města pod Smrkem (O. Vodák)

10:30 hod.

- prohlídka evangelického kostela (farář A. Balcar, O. Vodák)

12:00 hod.

- prohlídka katolického kostela (O. Vodák, p. Taraba)

- prohlídka okolí kostela, zejm. kříže, pomníky, fara, chudobinec atd. (O. Vodák, p.

Taraba)

14: 00 hod.

- prohlídka Klingerova mauzolea (O. Vodák)

14:45 hod.

- předpokládané ukončení