Podařilo se v roce 2015

03.01.2016 15:17
  1. Dokončit překlad Farní kroniky (1607-1916) z němčiny a latiny do češtiny.

  2. Vyčistit a vyznačit pěšiny k radioaktivním pramenům včetně osazení informačními cedulemi. 

  3. Opravená socha Jana Nepomuckého pře kostelem sv.Kateřiny. Je to jediná barokní socha v Novém Městě, zároveň je kulturní památkou. Město získalo na opravu grant. Socha vypadá velice pěkně. (viz fotogalerie Pomníky)

  4. Vyčistit Poutní cestu v části u Schwertnerova kříže a okolí kříže na Přebytku,

  5. Po několika letech marných snah se koečně začala opravovat Stará slezká a zároveň Poutní cesta. Od zahrádek k Neumannovu kříži jsou nově vysázené jabloně. V rámci akce Aleje na frýdlantsku jsou vysázeny náhradou za pokácené stromy při úpravě silnice Ludvíkov - Hajniště.

  6. Iniciovali úpravu hrobu řádových sester z Kongregace školských sester de Notre Dame (realizovala místní Římsko-katolická farnost),

  7. Získali jsme grant z Libereckého krajr na obnovu dvou křížů. Na kříž v Hajništi u odbočky na Řasnici a kříž u Likavců.

Akce spolku v  průběhu roku 2015 .

02.05.15 - brigáda členů OS na úpravě Poutní cesty,

02.05.15 - schůze Výboru/Rady OS,

16.05.15 - Valná hromada OS.

Od května do září několik brigád na úpravě a značení cest k radioaktivním pramenům.