Setkání 20. února 2016

24.02.2016 16:09

Získali jsme dva nové členy.

Připravili schůzku s Lesy a starostou města o vzniku Hornických cest.

Vybrali jsme činnosti z plánu na které podáme žádost na radu města.

Probrali předání některé administrativy na jiné členy.

Příští setkání bude 19. března 2016.