Svěcení křížů

07.06.2016 20:32

V neděli 29. května po mši proběhlo znovuvysvěcení dvou opravených památek před kostelem sv. Kateřiny. Hälbigův kříž byl zrestaurován v roce 2014 a barokní socha Jana Nepomuckého v roce 2015. Obě památky zdařile opravil pan Fedorčák z České Lípy. Vysvěcení provedl novoměstský farář Jacek Wszola za účasti novoměstských občanů i představitelů města.

Další neděli 5. června byl znovuvysvěcen Schäfrův kříž. Nalezený rozbořený bažinách za městem, opravený v roce 2014 stojí nyní za poslední domem Nového Města směrem na Ludvíkov. Svěcení opět provedl faráš Jacek Wczola.