Vydání dvou brožur

20.06.2018 17:31

Vydali jsme dvě nové brožury o kostelu svaté Kateřiny.

1. Farní kostel svaté Kateřiny - Farní okrsek

2. Farní kostel svaté Kateřiny - Přehled duchovních   viz  publikace