Vydání nových brožur a německý překlad Knihy o Novém Městě p.Sm.

21.11.2014 22:14
Na konci října 2014 vydal Okrašlovací spolek pět nových brožur o Novém Městě.

1. Historické průmyslové objekty

2. Prameny léčivých vod

3. Lomnice - využití vodní energie potoka Lomnice

4. Postávkové domy

5. Novoměstské cínové doly - ta je rozdělena do dvou brožur: Stručná historie dolování a Rapická hora - pruvodce po hornické cestě

Brožury jsou k dostání v papírnictví na náměstí v Novém Městě a v některých okolních infocentrech.

Po dlouhých opravách a úpravách německého překladu je již německá verze knihy o Novém Městě vytištěná. K dostání je na stejných místech jako brožury.