Vydání překladu Farní kroniky

15.04.2016 16:41

Po několika letech úsilí byla konečně vytiskuta Farní kronika Nového Města pod Smrkem z let 1607 - 1916. Z archivních listů psaných německy a latinsky novogotickou kurzivou kroniku přeložil a sepsal děkan Josef Rösler v roce 1994. Původem z Frýdlantska po odsunu působil v rakouském Gross-Schweinbarth. Až po jeho smrti ji vydal místní badatel pod názvem  Pharrchronik Neustadt an der Tafelfichte 1607 - 1916. 

Český překlad je pořízen z tohoto vydání. S liturgickým názvoslovím a celkovou úpravou velice pomohl editor Adam Rejha, kterého doporučilo litoměřické biskupství. Po vydání českého překladu archivář Biskupství litoměřického Pan Mgr. Barus vyslovil pochvalu. Mimo jiné píše :

"Každopádně bych chtěl tímto před Vaším spolkem hluboce smeknout, neboť takovýto vydavatelský počin je skutečně něco nepříliš obvyklého a i touto cestou bych Vám rád poděkoval za vynaložené úsilí. A v neposlední řadě přeji hodně energie a elánu do uskutečňování dalších smělých myšlenek a nápadů."