Kniha o Novém Městě pod Smrkem

V roce 2010 jsme vydali vlastivědnou publikaci "Nové Město pod Smrkem - historie hornického města". Autor textu je pan RNDr Václav Tima, který shromažďoval podklady, studoval prameny v archivech a spolupracoval s místními znalci historie téměř 10 let. V knize popsal historii od vzniku města, život obyvatel, živou i neživou přírodu a infrastrukturu města. V říjnu 2014 byla kniha vydána i v němčině s podporou krajinského spolku v Hünfeldu. Opravy a úpravy překladu trvaly dva roky.

V roce 2014 se po dlouhém dohadování o překladu s německou stranou podařilo vydat knihu o Novém Městě v němčině.

Brožury

 V roce 2009 OS vydalo první brožuru "Osud krajiny v křížích a Božích mukách v Ludvíkově pod Smrkem" .Připravila ji paní Hannelore Langrová pro kterou byl Ludvíkov srdeční záležitostí a velice ji mrzelo, že je historiky opomíjen, ačkoli je to jedna z nejstarších vesnic Frýdlantska. Spoluautorem je pan Václav Tima.

Najdete v ní historii Ludvíkova, popis poutních cest, které Ludvíkovem vedly. Naučnou stezku po křížích s jejich popisem a historkami které se k nim váží. Také ukázky různých typů domů.

 

  V roce 2011 byly vydány dvě brožury z Nového Města. V jedné jsou popsány kříže a ve druhé pomníky. Autor je pan Václav Tima.

 

   

  Ke konci roku 2014 bylo vydáno s podporou libereckého kraje celkem pět brožur. Poslední je dvojbrožura o cínovém dolování. Autorem všech je pan Václav Tima, duše našeho spolku.

 

Letáky

Smrk - prameny toků a rozvodí

Leták byla vydaný v roce 2010 v jazyce českém a německém. V roce 2012 vyšel i v polském překladu.