Radioaktivní prameny

Radioaktivní prameny

„Radioaktivní prameny byly známy z polského Swieradówa Zdróje. V rámci česko-polského projektu hledání lázeňsky využitelných radioaktivních vod v příhraničních oblastech Čech a Polska bylo v letech 2010 – 2011 nalezeno a detailně prozkoumáno území výskytu radioaktivních vod severně od Nového Města pod Smrkem. Průzkum prováděla Přírodovědecká fakulta pod vedením Mgr. Viktora Goliáše. Objevené území se nachází v lese nedaleko silnice do Dětřichovce. Vody pramenů jsou velmi málo mineralizované, studené, slabě kyselé. Radioaktivita vod pramenů a bahna je srovnatelná s radioaktivními prameny v Jáchymově. Lze ji využít pro léčenírevmatických a kloubních chronických onemocněních.“

citace z textu pana V.Timy z brožury Prameny léčivých vod, ve které najdete podrobnější popis

Prameniště je na ploše asi jednoho hektaru pod kterým jsou tektonické poruchy. Místo je vlhké a překryté silnou vrstvou rašeliny. Zahrnuje 17 vývěrů s různě silnou vydatností a radioaktivitou. Deset z nich má radioaktivitu vyšší než 1500 bq/l. Podchyceny jsou dva prameny a jedno rašelinové jezírko. Nejvydatnější pramen Rafael má vydatnost 18 l/min a radioaktivitu od 2500 do 3500 Bq/l. Druhý pramen Michael má vydatnost jen 1 l/min zato radioaktivitu kolem 6000 Bq/l. Další vývěry jsou hlavně v bahnech drobných rašelinových jezírek. Největší z nich bylo pojmenováno Samuel s radioaktivitou kolem 2500 Bq/l. Byl nalezen i sirovodíkový vývěr příznačně pojmenován Uriel.

V místech pramenů v zimě 2013-2014 probíhala rozsáhlá těžba dřeva, která narušila kompaktnost lesa na mokrém podloží tak, že při každém silnějším větru dochází k polomům. Jezírko Samuel, které bylo v lese, se nyní nachází na pasece a rychle zarůstá. Označení nepodchycených pramenišť se těžbou ztratilo.

V  létě 2015 Jezírko Samuel na mýtině rychle zarůstá.

Jezírko Samuel při seznamovací exkurzi s Mgr. V.Goliášem v roce 2011. Jezírko je ještě v lese.

2

V roce 2015 jsme se domluvili s Lesy, že nám pomohou vyčistit a upravit pěšiny k pramenům. Les v okolí po těžbě a polomech byl zcela neprůchodný. V květnu jsme pěšiny vyznačili. Během června lesáci opravdu vyčistili pěšiny, postavili mostky a upravili přístup k prameni Rafael. Během srpna a září jsme vyznačili pěšiny turistickým značením a osadili informačními cedulemi.

Vytyčování cesty k pramenu Michael.

Vyčištěné jezírko Samuel i s lávkou na sezení.

4