Rezignace Olgy Vnoučkové

Vzhledem k tomu, že předsedkyně spolku Olga Vnoučková rezignovala, musela se svolat mimořádná valná hromada.
Valná hromada se uskutečnila 25.března a novým předsedou byl zvolen RNDr Václav Tima.
Soubory je stažení: