Nová lavice u Neumannuva kříže

Na dubnové brigádě, kde jsme čistili část staré Slezské a Poutní cesty, jsme se dohodli. že k Neumannovu kříži pořídíme stůl s lavicí. Neumannův kříž stojí na malebném místě s kruhovým výhledem do okolí. Prostor je zastíněn dvěma velkými lipami a přímo vyzývá k zastavení. Kdysi to bylo rozcestí. Druhá, dnes už neexistující cesta míjela kostel v Ludvíkově a vedla kolem Resslovy kapličky přímější cestou do Hejnic. Pan Wöllner nechal pro nás vyrobit stůl s lavicí v truhlářství v Ludvíkově. Je krásný, z modřínových fošen, s vypálenými znaky spolku na konzolách a na desce stolu jsou vypáleny názvy Okrašlovacího spolku v češtině i v němčině. Stůl zatím stojí na geotextilii, na které bude nasypán kačírek. 
Tato cesta od zahrádek z Nového Města do Ludvíkova je dnes osázena mladými jabloněmi a jsou z ní krásné výhledy do okolí. Posezení pod starými lipami většina poutníků přivítá.
Přejeme lavici, aby potěšila všechny kolemjdoucí a dlouho bez poškození na místě vydržela.
 

Pfeifferova brusírna pil

V sobotu 15. května jsme se sešli na další brigádě. Očistili jsme a odstranili nálety na základech bývalé Pfeifferovy brusírny pil.
Sešli jsme se na místě, kde spolek už provedl několik akcí:
  • v roce 2009 nechali opravit Schwertnerův kříž
  • v roce 2010 postavili novou lavičku
  • v roce 2017 otvírali hornickou naučnou stezku
  • v roce 2019 postavili několik informačních cedulí na této staré Slezké  a poutní cestě včetně Buschbrettmühle, později Pfeifferova brusírna pil