Ořez mladých jabloní

V listopadu jsme opět ořezali kmínky mladých jabloní na poutní cestě. Je to docela pracné, musí se odstranit plastový obal proti okusu a po ořezu ho zase na kmínek vrátit. Ovšem kdyby se to neudělalo, byly by za pár let z jabloní keře.

Červenec, měsíc údržby

Náš spolek má za svou existenci už hodně obnovených křížů, cest i jiných hezkých míst. Je také potřeba se o ně starat. V první dekádě července jsme toho stihli hodně.

Bezejmenný kříž

Pracovně ho nazýváme Blumrich, protože je to jediná jméno známé z jeho historie. Pravděpodobně to byl kameník z Frýdlantu. Kříži se nedochovala hlava a ni kovaný kříž. Při renovaci v roce 2011 byl ponechán bez „hlavy“ i železného kříže. V loňském roce mu neznámý dárce udělal a připevnil dřevěný kříž. Nyní dostal od spolku nový železný kříž zhotovený z dveřních pantů a nový korpus Ježíše.

Most přes Ztracený potok

Na nově obnovené Staré Slezské a Poutní cestě stojí pěkný kamenný most přes Ztracený potok. Celá cesta se může sekat technikou, ale na most žádný pojezd nemůže. Proto děláme každý rok brigádu na vyčištění mostu.

Vyhlídka nad Pechovou studánkou

Na Staré Slezské a Poutní a dnes i Hornické naučné stezce je hezké vyhlídkové místo. Pod výraznou břízou, na které je informační cedule, stojí lavička se stolkem. Od ní vede pěšina k Pechově studánce, kterou také spolek obnovil. Místo se nachází asi 100 m před bývalou Pechovou hájovnou, u které je také informační cedule. Vysekali jsme okolí lavička a stolku a pěšinu ke studánce.

Schwertnerův kříž

Kříž stojí na stejné cestě v pokračování od Pechovy hájovny směrem na východ. Obnoven byl v roce 2009, také mu chybí kus podstavce, takže je nižší, než byl původně. Stojí na kraji lesa otočený přímo k severu a slunce na něj nedosvítí. Proto jeho pískovcová část s nápisem degraduje a písmo se ztrácí. Ošetřili jsme ho proti mechům, plísním a řasám a pískovcovou část ošetřili hloubkovou ochranou minerálních povrchů. Také jsme obnovili text.

Nová lavice u Neumannova kříže

Na dubnové brigádě, kde jsme čistili část staré Slezské a Poutní cesty, jsme se dohodli. že k Neumannovu kříži pořídíme stůl s lavicí. Neumannův kříž stojí na malebném místě s kruhovým výhledem do okolí. Prostor je zastíněn dvěma velkými lipami a přímo vyzývá k zastavení. Kdysi to bylo rozcestí. Druhá, dnes už neexistující cesta míjela kostel v Ludvíkově a vedla kolem Resslovy kapličky přímější cestou do Hejnic. Pan Wöllner nechal pro nás vyrobit stůl s lavicí v truhlářství v Ludvíkově. Je krásný, z modřínových fošen, s vypálenými znaky spolku na konzolách a na desce stolu jsou vypáleny názvy Okrašlovacího spolku v češtině i v němčině. Stůl zatím stojí na geotextilii, na které bude nasypán kačírek. 
Tato cesta od zahrádek z Nového Města do Ludvíkova je dnes osázena mladými jabloněmi a jsou z ní krásné výhledy do okolí. Posezení pod starými lipami většina poutníků přivítá.
Přejeme lavici, aby potěšila všechny kolemjdoucí a dlouho bez poškození na místě vydržela.
 

Pfeifferova brusírna pil

V sobotu 15. května jsme se sešli na další brigádě. Očistili jsme a odstranili nálety na základech bývalé Pfeifferovy brusírny pil.
Sešli jsme se na místě, kde spolek už provedl několik akcí:
  • v roce 2009 nechali opravit Schwertnerův kříž
  • v roce 2010 postavili novou lavičku
  • v roce 2017 otvírali hornickou naučnou stezku
  • v roce 2019 postavili několik informačních cedulí na této staré Slezké  a poutní cestě včetně Buschbrettmühle, později Pfeifferova brusírna pil