Aktuality

Nový Kristus na Neumannově kříži

Už před pár lety jsme dostali starý ale zachovalý korpus Krista. Letos jsme ho nechali pozalit a nyní jsme ho připevnili na Neumannův kříž. Je to malebné hodně navštěvované místo. V červnu jsem tam postavili nový stůl s lavicemi, teď dostal i nový korpus Krista, který tam jistě původně byl. Doufejme, že ho nestihne podobný osud, jako plechovou desku před křížem, na které je překlad textu z kříže. Nějací vandalové si tam dokazovali svoji sílu.
Všem poutníkům přejeme hezké posezení pod krásnými lipami. 

Červenec, měsíc údržby

Náš spolek má za svou existenci už hodně obnovených křížů, cest i jiných hezkých míst. Je také potřeba se o ně starat. V první dekádě července jsme toho stihli hodně.

Bezejmenný kříž

Pracovně ho nazýváme Blumrich, protože je to jediná jméno známé z jeho historie. Pravděpodobně to byl kameník z Frýdlantu. Kříži se nedochovala hlava a ni kovaný kříž. Při renovaci v roce 2011 byl ponechán bez “hlavy” i železného kříže. V loňském roce mu neznámý dárce udělal a připevnil dřevěný kříž. Nyní dostal od spolku nový železný kříž zhotovený z dveřních pantů a nový korpus Ježíše.

Most přes Ztracený potok

Na nově obnovené Staré Slezské a Poutní cestě stojí pěkný kamenný most přes Ztracený potok. Celá cesta se může sekat technikou, ale na most žádný pojezd nemůže. Proto děláme každý rok brigádu na vyčištění mostu.

Vyhlídka nad Pechovou studánkou

Na Staré Slezské a Poutní a dnes i Hornické naučné stezce je hezké vyhlídkové místo. Pod výraznou břízou, na které je informační cedule, stojí lavička se stolkem. Od ní vede pěšina k Pechově studánce, kterou také spolek obnovil. Místo se nachází asi 100 m před bývalou Pechovou hájovnou, u které je také informační cedule. Vysekali jsme okolí lavička a stolku a pěšinu ke studánce.

Schwertnerův kříž

Kříž stojí na stejné cestě v pokračování od Pechovy hájovny směrem na východ. Obnoven byl v roce 2009, také mu chybí kus podstavce, takže je nižší, než byl původně. Stojí na kraji lesa otočený přímo k severu a slunce na něj nedosvítí. Proto jeho pískovcová část s nápisem degraduje a písmo se ztrácí. Ošetřili jsme ho proti mechům, plísním a řasám a pískovcovou část ošetřili hloubkovou ochranou minerálních povrchů. Také jsme obnovili text.

Revitalizace parku okolo kostela sv. Kateřiny

V roce 2019 jsme připravili pro město návrh okrasného parku okolo kostela sv.Kateřiny, včetně rozpisu okrasných rostlin. Město tam už začalo s výsadbou stromků hlohu, tak jak tam kdysi bývaly. V následném roce firma pana Suka upravila pěšiny a okolí  pomníku Gottfrieda Menzela a připravila záhony po okrasné rostliny. Ty byly objednány u firmy Dendria. Ještě jsme pomohli s rozmístěním rostlin. Město v parku sekalo trávu, ale o záhony se nikdo nestaral. V tomto týdnu jsme záhony vypleli a město nechalo park velice pečlivě vysekat. Vzniklo další hezké místo v Novém Městě.

Nová lavice u Neumannova kříže

Na dubnové brigádě, kde jsme čistili část staré Slezské a Poutní cesty, jsme se dohodli. že k Neumannovu kříži pořídíme stůl s lavicí. Neumannův kříž stojí na malebném místě s kruhovým výhledem do okolí. Prostor je zastíněn dvěma velkými lipami a přímo vyzývá k zastavení. Kdysi to bylo rozcestí. Druhá, dnes už neexistující cesta míjela kostel v Ludvíkově a vedla kolem Resslovy kapličky přímější cestou do Hejnic. Pan Wöllner nechal pro nás vyrobit stůl s lavicí v truhlářství v Ludvíkově. Je krásný, z modřínových fošen, s vypálenými znaky spolku na konzolách a na desce stolu jsou vypáleny názvy Okrašlovacího spolku v češtině i v němčině. Stůl zatím stojí na geotextilii, na které bude nasypán kačírek. 
Tato cesta od zahrádek z Nového Města do Ludvíkova je dnes osázena mladými jabloněmi a jsou z ní krásné výhledy do okolí. Posezení pod starými lipami většina poutníků přivítá.
Přejeme lavici, aby potěšila všechny kolemjdoucí a dlouho bez poškození na místě vydržela.
 

Pfeifferova brusírna pil

V sobotu 15. května jsme se sešli na další brigádě. Očistili jsme a odstranili nálety na základech bývalé Pfeifferovy brusírny pil.
Sešli jsme se na místě, kde spolek už provedl několik akcí:
  • v roce 2009 nechali opravit Schwertnerův kříž
  • v roce 2010 postavili novou lavičku
  • v roce 2017 otvírali hornickou naučnou stezku
  • v roce 2019 postavili několik informačních cedulí na této staré Slezké  a poutní cestě včetně Buschbrettmühle, později Pfeifferova brusírna pil

Koronavirová kríze

Po dolouhé době, zaviněné koronavirovou krizí se část spolku sešla na venkovní brigádě. Vyčistili jsme a odstranili nálety na staré Slezké cestě v úseku dlouhém asi 200 metrů, od Neumannova kříže směrem k zahrádkám. Je tam mez nad cestou zarostlá stromy a keři. Cesta, která se dlouho neudržovala, byla už zarostlá nálety. Vyčistili jsme i okolí Neumannova kříže. Je to pěkné a často navštěvované místo. Spontánně tam vzniklo i ohniště. Rozhodli jsme se, že tam postavíme stůl s lavicí. Celá cesta od zahrádek až do Ludvíkova je od loňského podzimu průchozí bez zábran. Doporučujeme ji jako pěknou vycházkovou trasu.
 

Nová kniha od Klingera

Na konci roku 2020 jsme vydali novou knihu  Od Klingera k Textilaně
Autoři jsou Václav Tima  a Jiří Mikla.
Kniha je velikosti  A4, vytištěna na křídovém papíře s velkou obrazovou přílohou.
Popisuje historii rodiny Klingerů a postupný vznik textilní továrny v Novém Městě i v dalších městech. Její proměnu v předválečných letech, v průběhu války, po nástupu komunismu i v postupném zániku v posledních letech.
 
Kniha je v prodeji v Novém Městě v Infocentru a na náměstí v Proponě (krmiva pro zvířata)  za 400,- Kč.

Radioaktivní prameny opět pod stromy

Při velké vichřici, která zde řádila o víkendu 5.- 6. prosince spadly vyvrácené stromy na pramen Michael.  Snad jsou to poslední vzrostlé stromy v okolí a příští větry už nebudou mít v tomto prostoru co kácet. Jak lesníci polomy uklidí, zkusíme k pramenu přivést novou cestičku.
V okolí jezírka Samuel už dva roky žádné velké stromy nejsou.