Aktuality

Dokončení opravy Killmannova kříže

V pondělí 21.3. v odpoledních hodinách restaurátoři konečně připevnili pozlacený korpus Krista na litinový kříž. Provedli poslední úpravy v uchycení kříže.
Opět zapomněli dovézt a připevnit na sloup tabulku s historií kříže a donátory této opravy. Tabulku jsme nechali vyrobit a předali restaurátorům, aby ji přizpůsobili kulatému kamennému podstavci a připevnili ji na něj. Dotace z Libereckého kraje je podmíněná veřejným oznámením financování restaurátorských prací.
V nejbližších dnech svoláme brigádu na úklid okolí, vyřezání zplanělých dřevin v tůjích a vysetí trávy kolem kříže.
Dnes na Apríla pan Fedorčák, restaurátor, dovezl a usadil informační cedulku ke kříži. Místo na sloupu kříže je upevněná na malém kamenném sloupku, který je usazen vedle kříže.
Téměř 10 let nám trvalo, než se nám podařilo zprůchodnit starou Slezskou a poutní cestu, která vede jižně od Nového Města. Sepsali jsme postup jednotlivých akcí, abychom dosáhli zprůchodnění cesty.

PF 2022

Přejeme všem našim příznivcům krásné a spokojené vánoční svátky. 
V novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Všichni si přejme, aby už skončil čas covidu.

Killmannův kříž v Hajništi

Kilmannův kříž založen roku 1825 běličem Killmannem na cestě k bělidlu se snažíme už několik let obnovit. Letos se nám konečně podařilo získat od několika subjektů peníze na opravu kříže. Také se nám podařilo sehnat nový podstavec pro kříž. Původní byl asi v začátku 20.století nahrazen betonovým, Těsně před vypuknutím Covidové krize jsme získali žulový sloup z Textilany, který stál u mostku přes Lomnici a byla na něm lampa, nejdříve plynová, později elektrická.

Chtěli jsme, aby obnovený kříž stál na místě před koncem roku. Bohužel restaurátor kovového kříže nestihl termín, tak má celá akce zpoždění. Doufáme, že do konce ledna bude na místě kompletní obnovený kříž.

Restaurátoři Killmannova kříže ještě v úterý 21.12. přijeli a upevnili litinový kříž s cedulkou INRI. Zbývá ještě dokončit pozlacení a připevnění korpusu Krista.

Setkání Okrašlovacích spolků Frýdlantska

Již několik let se koná každý rok setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska. Letos se konalo 25. listopadu v Řasnici v areálu Český svět, který vede pan Maršálek. Sešly se spolky Patron, Frýdlantsko, Okrašlovací spolek Dětřichov, Okrašlovací spolek Srbská, Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici a nový spolek z Jindřichovic Jindra. Pan Maršálek nás provedl Stelzigovou kovárnou, obnovenými přenesenými domy, včetně posledního Hospoda “Pickdich” z Frýdlantu. Také nově otevřenými prostory v Řasnické rychtě. Setkání je vždy velmi inspirativní a povzbuzující. Když člověk vidí, kolik toho dělají vedle, má chuť znovu do práce.

Radioaktivní prameny

V letošním roce Lesy ČR vyhlásily vnitřní dotační program na úpravu pramenů a studánek. Správce části lesa, ve kterém jsou radioaktivní prameny a který nám pomáhá s jejich zpřístupněním, se do programu také přihlásil. Program byl vyhodnocen až na v červnu. Lesy vybraly na celou akci jednu projekční firmu a jednu prováděcí firmu. Ani my, ani správce lesa do toho nemohl zasahovat. Prameny byly přiřazeny ke skupině studánek v Jizerských horách. Úprava pramenů byla provedena na konci září. Nad pramenem Rafael a Michael byla posazena dřevěná budka a trochu upraveno nejbližší okolí pramene. Jezírko Samuel do akce nebylo vůbec zařazeno. Přístup k pramenům zřejmě nebyl součástí projektu. 

V předjaří nás čeká práce na vybudování nových přístupových cest. Ty snad už vydrží, protože všechny stromy, které postupně padaly na prameny a tarasily přístupové cesty k nim, jsou už spadlé.

Nový Kristus na Neumannově kříži

Už před pár lety jsme dostali starý ale zachovalý korpus Krista. Letos jsme ho nechali pozalit a nyní jsme ho připevnili na Neumannův kříž. Je to malebné hodně navštěvované místo. V červnu jsem tam postavili nový stůl s lavicemi, teď dostal i nový korpus Krista, který tam jistě původně byl. Doufejme, že ho nestihne podobný osud, jako plechovou desku před křížem, na které je překlad textu z kříže. Nějací vandalové si tam dokazovali svoji sílu.
Všem poutníkům přejeme hezké posezení pod krásnými lipami. 

Červenec, měsíc údržby

Náš spolek má za svou existenci už hodně obnovených křížů, cest i jiných hezkých míst. Je také potřeba se o ně starat. V první dekádě července jsme toho stihli hodně.

Bezejmenný kříž

Pracovně ho nazýváme Blumrich, protože je to jediná jméno známé z jeho historie. Pravděpodobně to byl kameník z Frýdlantu. Kříži se nedochovala hlava a ni kovaný kříž. Při renovaci v roce 2011 byl ponechán bez „hlavy“ i železného kříže. V loňském roce mu neznámý dárce udělal a připevnil dřevěný kříž. Nyní dostal od spolku nový železný kříž zhotovený z dveřních pantů a nový korpus Ježíše.

Most přes Ztracený potok

Na nově obnovené Staré Slezské a Poutní cestě stojí pěkný kamenný most přes Ztracený potok. Celá cesta se může sekat technikou, ale na most žádný pojezd nemůže. Proto děláme každý rok brigádu na vyčištění mostu.

Vyhlídka nad Pechovou studánkou

Na Staré Slezské a Poutní a dnes i Hornické naučné stezce je hezké vyhlídkové místo. Pod výraznou břízou, na které je informační cedule, stojí lavička se stolkem. Od ní vede pěšina k Pechově studánce, kterou také spolek obnovil. Místo se nachází asi 100 m před bývalou Pechovou hájovnou, u které je také informační cedule. Vysekali jsme okolí lavička a stolku a pěšinu ke studánce.

Schwertnerův kříž

Kříž stojí na stejné cestě v pokračování od Pechovy hájovny směrem na východ. Obnoven byl v roce 2009, také mu chybí kus podstavce, takže je nižší, než byl původně. Stojí na kraji lesa otočený přímo k severu a slunce na něj nedosvítí. Proto jeho pískovcová část s nápisem degraduje a písmo se ztrácí. Ošetřili jsme ho proti mechům, plísním a řasám a pískovcovou část ošetřili hloubkovou ochranou minerálních povrchů. Také jsme obnovili text.

Revitalizace parku okolo kostela sv. Kateřiny

V roce 2019 jsme připravili pro město návrh okrasného parku okolo kostela sv.Kateřiny, včetně rozpisu okrasných rostlin. Město tam už začalo s výsadbou stromků hlohu, tak jak tam kdysi bývaly. V následném roce firma pana Suka upravila pěšiny a okolí  pomníku Gottfrieda Menzela a připravila záhony po okrasné rostliny. Ty byly objednány u firmy Dendria. Ještě jsme pomohli s rozmístěním rostlin. Město v parku sekalo trávu, ale o záhony se nikdo nestaral. V tomto týdnu jsme záhony vypleli a město nechalo park velice pečlivě vysekat. Vzniklo další hezké místo v Novém Městě.