Aktuality

Oslava 120. výročí otevření trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem

Již v březnu nás oslovili dva železniční fandové z Nového Města, zda bychom společně nepřipravili oslavu 120. výročí otevření trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem. Už sami oslovili Klub přátel železnice Českého ráje, kteří vlastní historický parní vlak, jestli by mohl na oslavu touto tratí projet. Ta možnost byla, jen jsme museli sehnat poměrně dost peněz na zaplacení jízdy. Oslovili jsme všechny obce na trati, liberecký kraj a  podnikatele v okolí tratě. Na konci května jsme už věděli, že peníze seženeme. Začali jsme připravovat prospekty, plakáty a výstavu o historii tratě a novoměstského nádraží. Akci jsme spojili s krajskými dožínkami, které se letos konaly ve Frýdlantu. Také jsme obě akce společně propagovali.
 
V sobotu 9.září historický vlak s parní lokomotivou 310 opravdu vyjel. Vlak byl plně obsazený, cestující se usmívali i když museli stát. Všude po trati stáli lidé, mávali a fotografovali. Úsek Frýdlant – Jindřichovice jel vlak dvakrát. V Novém Městě jsme uspořádali slavnost, která začala před příjezdem vlaku od Frýdlantu a trvala až do zpětného příjezdu vlaku od Jindřichovic. V Jindřichovicích připravili také oslavu s občerstvením a výstavou modelů nádraží.
Naši výstavu, která byla otevřena v čekárně nádraží jsme další den přenesli do budovy muzea, kde bude k vidění do konce září.
 
 

Oslava 120 let otevření trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem

V letošním roce uplyne již 120 let od zahájení provozu na železniční trati
z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem. Okrašlovací spolek Nové Město pod
Smrkem se ve spolupráci s místními železničními nadšenci rozhodl toto výročí
připomenout jízdou historického parního vlaku. Oslovili jsme proto Klub přátel
železnic Českého ráje a dohodli se na vypravení slavnostního vlaku. Spojením
jízdy historického vlaku s krajskými dožínkami jsme získali dotaci se záštitou
z odboru dopravní obslužnosti Libereckého kraje a další finanční podporu jsme
získali od obcí a podnikatelských subjektů podél trati. Díky tomu se nám
podařilo finančně pokrýt jízdu historického parního vlaku a rovněž připravit
k tisku plakát a prospekt se stručnou historií trati. Jízda historického parního
vlaku se uskuteční v sobotu 3. září 2022.

Vydali jsme dvě nové brožury

Vycházkové a vyhlídkové trasy
 
Brožura má 36 stran a obsahuje 12 výletních tras okolím Nového Města, které výletníky zavedou k poutní cestě, k pramenům minerálních a radioaktivních vod, na vrcholy kopců včetně vrcholu hory Smrk, nebo se projdou lesem Jindřichovického hřebenu do bývalé vrchnostenské obory.
Vycházkové trasy s historií
 
Brožura má 44 stran a obsahuje 9 výletních tras, na nichž se výletník seznámí se stručnou historií zdejšího kraje a Nového Města pod Smrkem. Projde se po cestách, po nichž chodili poutníci směřující do poutního místa Hejnice, horníci za svou prací ke štolám a drtírnám nebo poddaní za povinnou robotou ve vrchnostenském dvoře. 
Brožury jsou k dostání v Infocentru v Novém Městě pod Smrkem za 50,- Kč

Dokončení opravy Killmannova kříže

V pondělí 21.3. v odpoledních hodinách restaurátoři konečně připevnili pozlacený korpus Krista na litinový kříž. Provedli poslední úpravy v uchycení kříže.
Opět zapomněli dovézt a připevnit na sloup tabulku s historií kříže a donátory této opravy. Tabulku jsme nechali vyrobit a předali restaurátorům, aby ji přizpůsobili kulatému kamennému podstavci a připevnili ji na něj. Dotace z Libereckého kraje je podmíněná veřejným oznámením financování restaurátorských prací.
V nejbližších dnech svoláme brigádu na úklid okolí, vyřezání zplanělých dřevin v tůjích a vysetí trávy kolem kříže.
Dnes na Apríla pan Fedorčák, restaurátor, dovezl a usadil informační cedulku ke kříži. Místo na sloupu kříže je upevněná na malém kamenném sloupku, který je usazen vedle kříže.
Téměř 10 let nám trvalo, než se nám podařilo zprůchodnit starou Slezskou a poutní cestu, která vede jižně od Nového Města. Sepsali jsme postup jednotlivých akcí, abychom dosáhli zprůchodnění cesty.

PF 2022

Přejeme všem našim příznivcům krásné a spokojené vánoční svátky. 
V novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Všichni si přejme, aby už skončil čas covidu.

Killmannův kříž v Hajništi

Kilmannův kříž založen roku 1825 běličem Killmannem na cestě k bělidlu se snažíme už několik let obnovit. Letos se nám konečně podařilo získat od několika subjektů peníze na opravu kříže. Také se nám podařilo sehnat nový podstavec pro kříž. Původní byl asi v začátku 20.století nahrazen betonovým, Těsně před vypuknutím Covidové krize jsme získali žulový sloup z Textilany, který stál u mostku přes Lomnici a byla na něm lampa, nejdříve plynová, později elektrická.

Chtěli jsme, aby obnovený kříž stál na místě před koncem roku. Bohužel restaurátor kovového kříže nestihl termín, tak má celá akce zpoždění. Doufáme, že do konce ledna bude na místě kompletní obnovený kříž.

Restaurátoři Killmannova kříže ještě v úterý 21.12. přijeli a upevnili litinový kříž s cedulkou INRI. Zbývá ještě dokončit pozlacení a připevnění korpusu Krista.

Setkání Okrašlovacích spolků Frýdlantska

Již několik let se koná každý rok setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska. Letos se konalo 25. listopadu v Řasnici v areálu Český svět, který vede pan Maršálek. Sešly se spolky Patron, Frýdlantsko, Okrašlovací spolek Dětřichov, Okrašlovací spolek Srbská, Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici a nový spolek z Jindřichovic Jindra. Pan Maršálek nás provedl Stelzigovou kovárnou, obnovenými přenesenými domy, včetně posledního Hospoda “Pickdich” z Frýdlantu. Také nově otevřenými prostory v Řasnické rychtě. Setkání je vždy velmi inspirativní a povzbuzující. Když člověk vidí, kolik toho dělají vedle, má chuť znovu do práce.

Radioaktivní prameny

V letošním roce Lesy ČR vyhlásily vnitřní dotační program na úpravu pramenů a studánek. Správce části lesa, ve kterém jsou radioaktivní prameny a který nám pomáhá s jejich zpřístupněním, se do programu také přihlásil. Program byl vyhodnocen až na v červnu. Lesy vybraly na celou akci jednu projekční firmu a jednu prováděcí firmu. Ani my, ani správce lesa do toho nemohl zasahovat. Prameny byly přiřazeny ke skupině studánek v Jizerských horách. Úprava pramenů byla provedena na konci září. Nad pramenem Rafael a Michael byla posazena dřevěná budka a trochu upraveno nejbližší okolí pramene. Jezírko Samuel do akce nebylo vůbec zařazeno. Přístup k pramenům zřejmě nebyl součástí projektu. 

V předjaří nás čeká práce na vybudování nových přístupových cest. Ty snad už vydrží, protože všechny stromy, které postupně padaly na prameny a tarasily přístupové cesty k nim, jsou už spadlé.