Aktuality

Koronavirová kríze

Po dolouhé době, zaviněné koronavirovou krizí se část spolku sešla na venkovní brigádě. Vyčistili jsme a odstranili nálety na staré Slezké cestě v úseku dlouhém asi 200 metrů, od Neumannova kříže směrem k zahrádkám. Je tam mez nad cestou zarostlá stromy a keři. Cesta, která se dlouho neudržovala, byla už zarostlá nálety. Vyčistili jsme i okolí Neumannova kříže. Je to pěkné a často navštěvované místo. Spontánně tam vzniklo i ohniště. Rozhodli jsme se, že tam postavíme stůl s lavicí. Celá cesta od zahrádek až do Ludvíkova je od loňského podzimu průchozí bez zábran. Doporučujeme ji jako pěknou vycházkovou trasu.
 

Nová kniha od Klingera

Na konci roku 2020 jsme vydali novou knihu  Od Klingera k Textilaně
Autoři jsou Václav Tima  a Jiří Mikla.
Kniha je velikosti  A4, vytištěna na křídovém papíře s velkou obrazovou přílohou.
Popisuje historii rodiny Klingerů a postupný vznik textilní továrny v Novém Městě i v dalších městech. Její proměnu v předválečných letech, v průběhu války, po nástupu komunismu i v postupném zániku v posledních letech.
 
Kniha je v prodeji v Novém Městě v Infocentru a na náměstí v Proponě (krmiva pro zvířata)  za 400,- Kč.

Radioaktivní prameny opět pod stromy

Při velké vichřici, která zde řádila o víkendu 5.- 6. prosince spadly vyvrácené stromy na pramen Michael.  Snad jsou to poslední vzrostlé stromy v okolí a příští větry už nebudou mít v tomto prostoru co kácet. Jak lesníci polomy uklidí, zkusíme k pramenu přivést novou cestičku.
V okolí jezírka Samuel už dva roky žádné velké stromy nejsou.

Slezská cesta

Když vzniklo Občanské sdružení pro rozvoj a obnovu Nového Města pod Smrkem, později přejmenován Okrašlovací spolek, byl jedním z hlavních cílů zprůchodnit starou Slezskou cestu. Ta zde byla ještě před vznikem Nového Města. Vede jižně od města, protože se vyhýbala mokřadům, které se zčásti stále pod ní vyskytují. V 18. století to bývala významná Poutní cesta z kláštera sester benediktinek v Liebental (dnešní Lubomierz), do františkánského kláštera v Hejnicích.
Východní část cesty odbočující ze silnice ke kyselce je zprůchodněna otevřením hornické naučné stezky, která je v terénu i na mapách vyznačena od podzima 2018. Od odbočky ze silnice ke kyselce je rozmístěno šest informačních panelů. Nad Pechovou studánkou, na krásném výhledovém místě je umístěna lavička i se stolkem.
 
Druhá část cesty, která vede od zahrádkářské kolonie do Ludvíkova, prochází užívanými pastvinami. Cesta byla zahražena několika ohradníky, k tomu po ní chodily krávy a byla místy neschůdná. Po mnohých jednáních s městem a majitelem pozemků, později s hospodářem na pozemcích, se podařilo cestu zprůchodnit. Pan Horký, hospodář na pastvinách kolem cesty, se dohodl s městem a osadili místa, kde krávy přechází přes cestu bránami. Město ještě naveze na rozbahněná místa suť. Pan Horký cestu na jaře zmulčuje a bude sekat.
Je to krásná procházková cesta z hezkými výhledy. Odpočinkové místo je u Neumannova kříže pod velkými lípami. Přes Ztracený potok stojí opravený kamenný most z roku 1881. Cesta vede přímo do centra Ludvíkova.

Výzva k opravám křížů

Od roku 2009 opravujeme kříže v NMpS. Začali jsme opravami křížů, které byly rozvaleny někdy v několika částech na zemi. Některé by potřebovaly už zase opravit. 

Příkladem je tak zvaný bezejmenný kříž při nově opravené silnici na Jindřichovice. Opravoval se v roce 2011. Mezi prvky, které ležely na zemi se nenašla hlava pískovcového podstavce kříže. Tenkrát jsme se rozhodli, že nenecháme vyrobit novou. Pravděpodobně vypadala tak jako na kříži Anny Höhne, který stojí poblíž hájenky u cesty zkracující oblouk silnice. Cena opravy by se výrazně zvýšila. Proto se na opravený podstavec nedal železný kříž. Zůstalo jen opravené torzo kříže.

Během těch několika let po opravě, spadl vykotlaný jírovec (kaštan), který stál vedle něj. Stačila vyhnít bytelná dřevěná lavice, kterou jsme k němu postavili. Byla opět poškozená mramorová deska s nápisem, zřejmě odlétajícími kamínky od kol aut. Silnice byla tehdy v hrozném stavu. Před dvěma lety k němu postavilo novou lavičku město.

V letošním roce se někdo kříže ujal a začal ho opravovat. Připevnil na podstavec nový železný kříž. To již  vyžadovalo finanční prostředky i odbornou práci. Postavil kolem železný kovaný plot ze zbytků nějakého staršího, které u některých křížů byly. Začal také opravovat písmo. To všechno jsou chvályhodné práce. Ale…

Snažíme se ke každému kříži dohledat nějaký zápis v historii. Většinou nalezneme donátora, datum vzniku a někdy i text napsaný na kříži. Toto je jeden z mála, ke kterému jsme nic nedohledali. Jen co jsme přečetli na podstavci. Proto je také “Bezejmenný”.

Právě při opravě písma se dopustil náš neznámý chyby. Jméno zhotovitele kříže, podepsaného na zadní straně podstavce, vyhodnotila restaurátorka jako L.Blumrich. Náš neznámý jméno opravil na E.Blumrich..

Proto prosíme všechny, kdo budete chtít opravit nějaký kříž, spojte se nejdříve s námi. Adresa spolku je:  okraslovaci.nmps@gmail.com

Děkujeme.

Radioaktivní pramen Michael

V první polovině září jsme připevnili k radioaktivnímu pramenu Michael novou informační ceduli. Původní cedule byla zničena při úklidu polomů těžařskou firmou. Při zimních vývratech byla zničena i pěšina od pramene Rafael k prameni Michael. Novou ceduli jsme připevnili na pařez tak, aby byla vidět z dálky. Děti zatím opravily kamennou zídku u pramene. S opravou pěšiny nám pomohou pracovníci Lesů ČR v říjnu.

Oslava ke 130. výročí založení Okrašlovacího spolku

Oslava ke 130. výročí založení Okrašlovacího spolku v Novém Městě pod Smrkem se bude konat v sobotu 27.června.
Dopolední část bude setkání okrašlovacích spolků na Frýdlantsku. Uskuteční se v Klingerově vile od 10 hodin. (pozvánka)
 
Odpolední část pro širokou veřejnost bude naučná vycházka s průvodcem zakončená u Pechovi hájenky občerstvením. Sraz je ve 14 hodin na náměstí u vitriny Okrašlovacího spolku.  (pozvánka)

Vydali jsme další dvě brožury

Hajniště (Hegewald)   

Zahrnuje celou historii od vzniku po současnost. Také jsou zmíněni významní obyvatelé. Brožura je ve formátu A5 a má 24 stran.
hajniště1-page-001

130 let Okrašlovacího spolku Nové Město pod Smrkem  

Popisuje historii spolku především z nedávné doby. Brožura je ve formátu A4 a má 28 stran.
130-let-page-001