Aktuality

Úprava Pechovy studánky

Asi před dvěma lety jsme se rozhodli, že opravíme Pechovu studánku a postavíme nad ní střechu podobnou té původní. V průběhu roků 2018 a 19 jsme odstranily drny okolo a vyčistili všechny spáry. Horní část zdiva jsme zpevnili a  připravili betonový podklad pro trámy. Během letošní zimy jsme koupili dubové trámy a prkna na střechu. Chlapci využili volného času při koronavirové epidemii. Dřevo natřeli ochranným nátěrem, střechu sestavili a postavili ji nad studánku. Na poutní cestě po které vede hornická naučná stezka je na odpočinkovém místě s lavičkou označená odbočka ke studánce.

Nová lavička

V sobotu 24. srpna jsme usadili lavičku na staré Slezské cestě a zároveň Poutní cestě, po které dnes vede naučná hornická stezka. Lavička je pod břízou na které je informační cedule o vzniku Nového Města pod Smrkem. Je z ní hezký výhled na Nové Město. Lavičku nám vyrobil pan Jaroslav Čech.

Oprava písma na Körnerově pomníku na Smrku

Původně chtěl opravu udělat Spolek Patron. Protože máme ke Smrku mnohem blíže, požádali nás, zdali bychom opravu písma neudělali my. V pátek 9. srpna jsme písmo na pomníku opravili.

Na pomníku je napsáno

Zum Andeken an
Theodor Körner
der am 16. August 1809 auf diesem
Berge weilte errichtet von der Ortsgruppe
Neustadt a.T. d. D.G.V. 1909

Překlad

Na památku Theodora Körnera který 16. srpna 1809 na této hoře prodléval
zřízeno místní skupinou Nové Město Německým Horským Spolkem 1909