Aktuality

Den vzniku Československa

Státní svátek, který oslavuje vznik Československa, jsme pietně uctili v sobotu 28.10.2023

 

Sešli jsme se za mírného deště u Lípy republiky. Stromek jsme lehce ozdobili a u kamene jsme položili kytičku a zapálili svíčku.

 Zavzpomínali, jak jsme před pěti lety za mnohem horšího počasí zasadili lípu a kámen a vše nechali posvětit.

Sedmé setkání okrašlovacích spolků na Frýdlantsku

V pátek 27.10.2023 jsme se zúčastnili setkání spolků v Pertolticích. Jeli jsme ve složení Helga Bláhová, Jirka Mikla a Vašek Tima. Setkání se uskutečnilo v hasičské budově a přivítal nás starosta Pertoltic pan Hovád. Ačkoliv obec nemá žádný okrašlovací spolek, obnovili několik křížků a kapliček v okolí a zrestaurovali sochu sv. Jana Nepomuckého, tzv. Bílého Jana. Setkání se zúčastnili spolky Campana a Okrašlovací spolek Jindra z Jindřichovic pod Smrkem, Novoměstský okrašlovací spolek, Dětřichovský okrašlovací spolek, Český svět z Dolní Řasnice. Z Horní Řasnice Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici a Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská a za MASiF paní Doubnerová.

Všichni se prezentovali svojí činností a pozvali ostatní na nejbližší chystané akce. Program byl zpestřen prohlídkou nádherné hrázděné chalupy, v níž bylo vše tak, jak se dříve žilo, a staré kovárny. Na závěr jsme se vrátili do hasičské budovy, kde bylo připraveno občerstvení. 

Aktivity spolku

V květnu jsme vyčistili část hornické cesty v lesním úseku ke druhé zastávkové tabuli.

Vydatně nám pomáhala i nejmladší brigádnice Victorka.

Na poutní cestě od Zahrádek do Ludvíkova jsme umístili výstražné cedule, aby nedocházelo ke konfliktům pasoucího se stáda krav a volně pobíhajících psů.

 V září jsme obnovili nátěr zastřešení Pechovy studánky a odpočinkové lavičky se stolkem u poutní cesty. Zároveň jsme instalovali informační cedulky o Pechově studánce a nepoužívání vody ze studánky k pitným účelům.

Rovněž jsme vyčistili část cesty u radioaktivních pramenů, a to mezi prameny Rafael a Michael. 

Radioaktivní prameny

V loňském roce Lesy ČR zařadily naše radioaktivní prameny do dotační akce Prameny a studánky Jizerských hor. V září 2021 byly postaveny nad prameny Rafael a Michael dřevěné budky a upraveno okolí pramenů. Později k nim ještě přibyly lavičky. Radioaktivního jezírka Samuel se úpravy nedotkly. Ani správce lesa neznal projekty na úpravu pramenů. K jezírku se stále pár jedinců chodilo koupat. Proslavil ho zřejmě film Jizerské hory, kde jeho tvůrce, pan Kuna, byl také při koupeli v jezírku zachycen.
Až v na podzim v roce 2022 byla úzká pěšinka k jezírku rozšířena téměř na tři metry. V prosinci tam vyrostla velkorysá a určitě předimenzovaná stavba nadzemního chodníku k jezírku. Je tam i bouda na vědro a pevný žebřík pro vstup do vody. Jezírko po vykácení lesa v okolí začalo zarůstat sítinou a řasami. Nyní je vyčištěné a trochu zvětšené. Jen černé rašelinné bahno je koupajícími už téměř vybráno a rašeliník už tam neroste.
Místní volně přístupné radioaktivní prameny jsou raritou nejen v Česku. Je dobře, že jsou takto zviditelněné. Zásluhu na tom má i náš spolek, který přes deset let udržoval a obnovoval po každoročních vývratech cesty k pramenům. Diky spolupráci s místním správcem lesa se dostaly i do projektu Lesů – Prameny a studánky Jizerských hor.

Říjen 2021

Leden 2023

Ořez mladých jabloní

V listopadu jsme opět ořezali kmínky mladých jabloní na poutní cestě. Je to docela pracné, musí se odstranit plastový obal proti okusu a po ořezu ho zase na kmínek vrátit. Ovšem kdyby se to neudělalo, byly by za pár let z jabloní keře.

Postavení cedulí na poutní cestě.

Po delší době jsme připravili informační cedule a západní část poutní cesty, od zahrádek v Novém Městě do Ludvíkova. Dvě jsou pro začátek a konec cesty. Jedna je na zábradlí kamenného mostu a jedna je u Neumannova kříže. Cedule na mostu je již od července. Na ostatní jsme potřebovali dřevěné desky se stříškou a stojany, proto se jejich instalace pozdržela. Nyní již chybí jen postavit ceduli u zahrádek.

Výstava k výročí trati Frýdlant – JIndřichovice p.Sm.

Výstava o historii trati a historii Novoměstského nádraží, kterou jsme připravili ke 120. výročí otevření trati, byla po oslavě přenesena do vstupní haly Novoměstského muzea. V sobotu 8.října jsme ji uložili do našeho archivu a stojany vrátili původním majitelům. Snad ji viděli všichni zájemci, byla zajímavá a pěkná.
k tomu 2 foto