Radioaktivní prameny

Radioaktivní prameny

„Radioaktivní prameny byly známy z polského Swieradówa Zdróje. V rámci česko-polského projektu hledání lázeňsky využitelných radioaktivních vod v příhraničních oblastech Čech a Polska bylo v letech 2010 – 2011 nalezeno a detailně prozkoumáno území výskytu radioaktivních vod severně od Nového Města pod Smrkem. Průzkum prováděla Přírodovědecká fakulta pod vedením Mgr. Viktora Goliáše. Objevené území se nachází v lese nedaleko silnice do Dětřichovce. Vody pramenů jsou velmi málo mineralizované, studené, slabě kyselé. Radioaktivita vod pramenů a bahna je srovnatelná s radioaktivními prameny v Jáchymově. Lze ji využít pro léčenírevmatických a kloubních chronických onemocněních.“

citace z textu pana V.Timy z brožury Prameny léčivých vod, ve které najdete podrobnější popis

Prameniště je na ploše asi jednoho hektaru pod kterým jsou tektonické poruchy. Místo je vlhké a překryté silnou vrstvou rašeliny. Zahrnuje 17 vývěrů s různě silnou vydatností a radioaktivitou. Deset z nich má radioaktivitu vyšší než 1500 bq/l. Podchyceny jsou dva prameny a jedno rašelinové jezírko. Nejvydatnější pramen Rafael má vydatnost 18 l/min a radioaktivitu od 2500 do 3500 Bq/l. Druhý pramen Michael má vydatnost jen 1 l/min zato radioaktivitu kolem 6000 Bq/l. Další vývěry jsou hlavně v bahnech drobných rašelinových jezírek. Největší z nich bylo pojmenováno Samuel s radioaktivitou kolem 2500 Bq/l. Byl nalezen i sirovodíkový vývěr příznačně pojmenován Uriel.

V místech pramenů v zimě 2013-2014 probíhala rozsáhlá těžba dřeva, která narušila kompaktnost lesa na mokrém podloží tak, že při každém silnějším větru dochází k polomům. Jezírko Samuel, které bylo v lese, se nyní nachází na pasece a rychle zarůstá. Označení nepodchycených pramenišť se těžbou ztratilo.

Jezírko Samuel při seznamovací exkurzi s Mgr. V.Goliášem v roce 2011. Jezírko i pramen je ještě v lese.

2011_Michael

V roce 2015 jsme se domluvili s Lesy, že nám pomohou vyčistit a upravit pěšiny k pramenům. Les v okolí po těžbě a polomech byl zcela neprůchodný. V květnu jsme pěšiny vyznačili. Během června lesáci opravdu vyčistili pěšiny, postavili mostky a upravili přístup k prameni Rafael. Během srpna a září jsme vyznačili pěšiny turistickým značením a osadili informačními cedulemi.

Vytyčování cesty k pramenu Michael.

Vyčištěné jezírko Samuel i s lávkou na sezení.

4

Po narušení podloží těžbou dřeva v roce 2013-2014 vyvracely podzimní větry každý rok další
stromy. Na podzim roku 2018 byly vyvráceny téměř všechny stromy v místě radioaktivních
pramenů. Které zůstaly, ty lesáci při likvidaci polomů pokáceli. Každý rok jsme opravovali cesty
a čistili jezírko, ale po letošní likvidaci polomů, která probíhala v únoru a březnu 2019, musíme
začít vše znovu.

Stav po těžbě v roce 2013 - 2014

takové množství dřeva vytěžili z prostoru pramenů a blízkého okolí
pramen Michael i po těžbě zůstává ve smrkovém lese
2014_3
v prostoru pramenů leží rašelina o mocnosti 1 až 1,5 metru

Stav po podzimních větrech 2018

kolem bahenního jezírka Samuel popadaly poslední stromy, jeden přímo
na jezírko. Naštěstí padající stromy minuly informační ceduli u jezírka

Prosinec 2018

na konci listopadu a v prosinci byly další větrné poryvy, které vyvrátily téměř
všechny zbylé stromy v oblasti pramenů. Pramen Michael je už na okraji paseky

Současný stav

na konci listopadu a v prosinci byly další větrné poryvy, které vyvrátily téměř
všechny zbylé stromy v oblasti pramenů. Pramen Michael je už na okraji paseky

jezírko Samuel je zcela zarostlé
pramen Michael začíná zarůstat
Rafael_pred
pramen Rafael před vyčištěním

Vyčištěný pramen Rafael po brigádě na začátku července 2019

Stav leden 2023

V loňském roce Lesy ČR zařadily naše radioaktivní prameny do dotační akce Prameny a studánky Jizerských hor. V září 2021 byly postaveny nad prameny Rafael a Michael dřevěné budky a upraveno okolí pramenů. Později k nim ještě přibyly lavičky. Radioaktivního jezírka Samuel se úpravy nedotkly. Ani správce lesa neznal projekty na úpravu pramenů. K jezírku se stále pár jedinců chodilo koupat. Proslavil ho zřejmě film Jizerské hory, kde jeho tvůrce, pan Kuna, byl také při koupeli v jezírku zachycen.
Až v na podzim v roce 2022 byla úzká pěšinka k jezírku rozšířena téměř na tři metry. V prosinci tam vyrostla velkorysá a určitě předimenzovaná stavba nadzemního chodníku k jezírku. Je tam i bouda na vědro a pevný žebřík pro vstup do vody. Jezírko po vykácení lesa v okolí začalo zarůstat sítinou a řasami. Nyní je vyčištěné a trochu zvětšené. Jen černé rašelinné bahno je koupajícími už téměř vybráno a rašeliník už tam neroste.
Místní volně přístupné radioaktivní prameny jsou raritou nejen v Česku. Je dobře, že jsou takto zviditelněné. Zásluhu na tom má i náš spolek, který přes deset let udržoval a obnovoval po každoročních vývratech cesty k pramenům. Diky spolupráci s místním správcem lesa se dostaly i do projektu Lesů – Prameny a studánky Jizerských hor.

Říjen 2021

Rafael3
pramen Rafael před vyčištěním

Leden 2023