Beseda s architekty o rekonstrukci náměstí

V pátek 8. února se v sálu nad Dělňákem konala beseda s architekty o rekonstrukci náměstí. Sešlo se asi 130 občanů. Na besedu přijeli Ing.arch. David Vávra, Ing.arch. Ivo Pavlík a Ing.arch Tomáš Klapka. Architekt Janďourek se omluvil. Pan RNDr. Václav Tima připravil pěknou prezentaci historie náměstí od založení Nového Města. Pan Ing Pavel Smutný vyhodnotil anketu o náměstí, kterou odevzdalo 380 občanů.
Architekti občanům nenabídli mnoho nápadů, co všechno by mohlo na náměstí být. Otevřela se diskuze nad studií náměstí od sdružení architektů CityUpgrade, kterou si město nechalo udělat v roce 2016, bohužel bez předchozí ankety občanů a bez veřejné prezentace. Rada tehdy rozhodla, že rekonstrukce náměstí není aktuální.
Snad se podaří v dohledné době uspořádat veřejnou prezentaci této studie jejími autory.