PF 2022

Přejeme všem našim příznivcům krásné a spokojené vánoční svátky. 
V novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Všichni si přejme, aby už skončil čas covidu.

Killmannův kříž v Hajništi

Kilmannův kříž založen roku 1825 běličem Killmannem na cestě k bělidlu se snažíme už několik let obnovit. Letos se nám konečně podařilo získat od několika subjektů peníze na opravu kříže. Také se nám podařilo sehnat nový podstavec pro kříž. Původní byl asi v začátku 20.století nahrazen betonovým, Těsně před vypuknutím Covidové krize jsme získali žulový sloup z Textilany, který stál u mostku přes Lomnici a byla na něm lampa, nejdříve plynová, později elektrická.

Chtěli jsme, aby obnovený kříž stál na místě před koncem roku. Bohužel restaurátor kovového kříže nestihl termín, tak má celá akce zpoždění. Doufáme, že do konce ledna bude na místě kompletní obnovený kříž.

Restaurátoři Killmannova kříže ještě v úterý 21.12. přijeli a upevnili litinový kříž s cedulkou INRI. Zbývá ještě dokončit pozlacení a připevnění korpusu Krista.

Setkání Okrašlovacích spolků Frýdlantska

Již několik let se koná každý rok setkání okrašlovacích spolků Frýdlantska. Letos se konalo 25. listopadu v Řasnici v areálu Český svět, který vede pan Maršálek. Sešly se spolky Patron, Frýdlantsko, Okrašlovací spolek Dětřichov, Okrašlovací spolek Srbská, Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici a nový spolek z Jindřichovic Jindra. Pan Maršálek nás provedl Stelzigovou kovárnou, obnovenými přenesenými domy, včetně posledního Hospoda “Pickdich” z Frýdlantu. Také nově otevřenými prostory v Řasnické rychtě. Setkání je vždy velmi inspirativní a povzbuzující. Když člověk vidí, kolik toho dělají vedle, má chuť znovu do práce.

Radioaktivní prameny

V letošním roce Lesy ČR vyhlásily vnitřní dotační program na úpravu pramenů a studánek. Správce části lesa, ve kterém jsou radioaktivní prameny a který nám pomáhá s jejich zpřístupněním, se do programu také přihlásil. Program byl vyhodnocen až na v červnu. Lesy vybraly na celou akci jednu projekční firmu a jednu prováděcí firmu. Ani my, ani správce lesa do toho nemohl zasahovat. Prameny byly přiřazeny ke skupině studánek v Jizerských horách. Úprava pramenů byla provedena na konci září. Nad pramenem Rafael a Michael byla posazena dřevěná budka a trochu upraveno nejbližší okolí pramene. Jezírko Samuel do akce nebylo vůbec zařazeno. Přístup k pramenům zřejmě nebyl součástí projektu. 

V předjaří nás čeká práce na vybudování nových přístupových cest. Ty snad už vydrží, protože všechny stromy, které postupně padaly na prameny a tarasily přístupové cesty k nim, jsou už spadlé.