Postavení cedulí na poutní cestě.

Po delší době jsme připravili informační cedule a západní část poutní cesty, od zahrádek v Novém Městě do Ludvíkova. Dvě jsou pro začátek a konec cesty. Jedna je na zábradlí kamenného mostu a jedna je u Neumannova kříže. Cedule na mostu je již od července. Na ostatní jsme potřebovali dřevěné desky se stříškou a stojany, proto se jejich instalace pozdržela. Nyní již chybí jen postavit ceduli u zahrádek.

Koronavirová kríze

Po dolouhé době, zaviněné koronavirovou krizí se část spolku sešla na venkovní brigádě. Vyčistili jsme a odstranili nálety na staré Slezké cestě v úseku dlouhém asi 200 metrů, od Neumannova kříže směrem k zahrádkám. Je tam mez nad cestou zarostlá stromy a keři. Cesta, která se dlouho neudržovala, byla už zarostlá nálety. Vyčistili jsme i okolí Neumannova kříže. Je to pěkné a často navštěvované místo. Spontánně tam vzniklo i ohniště. Rozhodli jsme se, že tam postavíme stůl s lavicí. Celá cesta od zahrádek až do Ludvíkova je od loňského podzimu průchozí bez zábran. Doporučujeme ji jako pěknou vycházkovou trasu.
 

Slezská cesta

Když vzniklo Občanské sdružení pro rozvoj a obnovu Nového Města pod Smrkem, později přejmenován Okrašlovací spolek, byl jedním z hlavních cílů zprůchodnit starou Slezskou cestu. Ta zde byla ještě před vznikem Nového Města. Vede jižně od města, protože se vyhýbala mokřadům, které se zčásti stále pod ní vyskytují. V 18. století to bývala významná Poutní cesta z kláštera sester benediktinek v Liebental (dnešní Lubomierz), do františkánského kláštera v Hejnicích.
Východní část cesty odbočující ze silnice ke kyselce je zprůchodněna otevřením hornické naučné stezky, která je v terénu i na mapách vyznačena od podzima 2018. Od odbočky ze silnice ke kyselce je rozmístěno šest informačních panelů. Nad Pechovou studánkou, na krásném výhledovém místě je umístěna lavička i se stolkem.
 
Druhá část cesty, která vede od zahrádkářské kolonie do Ludvíkova, prochází užívanými pastvinami. Cesta byla zahražena několika ohradníky, k tomu po ní chodily krávy a byla místy neschůdná. Po mnohých jednáních s městem a majitelem pozemků, později s hospodářem na pozemcích, se podařilo cestu zprůchodnit. Pan Horký, hospodář na pastvinách kolem cesty, se dohodl s městem a osadili místa, kde krávy přechází přes cestu bránami. Město ještě naveze na rozbahněná místa suť. Pan Horký cestu na jaře zmulčuje a bude sekat.
Je to krásná procházková cesta z hezkými výhledy. Odpočinkové místo je u Neumannova kříže pod velkými lípami. Přes Ztracený potok stojí opravený kamenný most z roku 1881. Cesta vede přímo do centra Ludvíkova.

Nová lavička

V sobotu 24. srpna jsme usadili lavičku na staré Slezské cestě a zároveň Poutní cestě, po které dnes vede naučná hornická stezka. Lavička je pod břízou na které je informační cedule o vzniku Nového Města pod Smrkem. Je z ní hezký výhled na Nové Město. Lavičku nám vyrobil pan Jaroslav Čech.