Textilana

Ignaz Klinger (1814 - 1872) a jeho rodina

Klingrovi byla jistě nejvýznamější rodina 19. století v Novém Městě. Ignaz se narodil jako čtvrtý syn Johanna Klingra, který provozoval tkalcovnu na Rumbursku. Ignaz se vyučil v Blumrichově tkalcovně ve Frýdlantě. Po bankrotu Blumricha v roce 1838 se usadil v Novém Městě, oženil se zde a založil textilní továrnu. Měl sedm dětí, z toho tři chlapce, kteří postupně převzali vedení továrny a výrazně ji proslavili.

Nejstaší Oskar Klinger vystudoval reálku v Litoměřicích, obchodní akademii v Praze, po té odešel na praxi do Vídně. Po smrti otce v roce 1872 převzal továrnu spolu s mladším bratrem Edmundem. Ten zemřel mlád ve třiatřiceti letech a mimo spoluvlastnictví továrny byl také inspektorem obchodní akademie, vrchní velitel městských hasičů a předseda střelců. 

Nejmladší Ottomar absolvoval polytechniku ve Frankenbergu a pak byl na praxi v barvírnách v Německu, Belgii, Anglii a Francii. Po smrti otce se vrátil do Nového Města a převzal vedení barevny. Spolu s Oskarem rozšířili textilní továrnu na největší textilku ve střední Evropě. Za to jim v roce 1898 propůjčil císař František Josef I. šlechtický titul. Oskar ještě v roce 1901 dostal od císaře řád železné koruny 3.třídy za zásluhy o rakouské oddělení na světové výstavě v Paříži. Oba bratři byli průkopníci automobilů, Oskar yl spolupředsedou Severočeského automobilového klubu.