Kostel sv.Petra a Pavla v Ludvíkově

Kostel sv.Petra a Pavla v Ludvíkově

2
3

O podobě středověkého kostela se nedochovaly písemné prameny. Vesnice je poprvé doložena ve frýdlantském urbáři z roku 1381. První zmínka o kostele je v odpustkové listině z roku 1488. To už kolem kostela vedla poutní cesta ze Slezka do Hejnic. Ze středověké stavby z druhé poloviny 13. století, se dispozičně zachovala čtvercová loď, na její západní straně hranolová věž a na východní pravoúhlý presbytář a obdélná sakristie po jeho severní straně. V první polovině 16. století se uskutečnila přestavba kostela a stavba věže, která byla ukončena roku 1560 zavěšením zvonu. Další renovace probíhaly zhruba po 100 letech, roku 1643 a 1741. V roce 1743 byla osazena nová makovice věže. Někdy v té době byla přistavena předsíň na severní straně lodě a po stranách věže schodiště na emporu. 

V roce 1893 proběhla poslední rozsáhlá oprava. Loď byla zvýšená asi o jeden metr, nově zastropená a při tom se rozšířil gotický sklon střechy. Zároveň byla zvětšená okna. Počátkem 19. století byla upravena věž a vloženo do ní nové schodiště a pravděpodobně věžní hodiny, které se nedochovaly. Hřbitovní kaple byla přistavěna v roce 1868-69. Po první světové válce byl ke stěně sakristie vybudován pomník válečným obětem.

Ludvíkovský kostel společně s kostelem v Horní Řasnici patří mezi nejlépe dochované vesnické kostely druhé poloviny 13.století na Frýdlantsku.

V roce 2013 vznikl v Ludvíkově Spolek pro opravu kostela. Snad se jim podaří kostel opravit.

Literatura: L.Kracíková a V.Belling – Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku