Kříže a Boží muka v Ludvíkově pod Smrkem

Kříže a Boží muka v Ludvíkově pod Smrkem

Ludvíkov pod Smrkem patří k nejstarším vesnicím Frýdlantska a dodnes má zachovalou starobylou urbanistickou strukturu. Ves byla založena někdy v letech 1270 – 1285 na pravém břehu Ludvíkovského potoka.  Původní název vsi byl Lodwigisdorf. Kostel svatého Petra a Pavla je zmiňován již v roce 1346.  Vznik farnosti v Ludvíkově již na počátku 14. století a blízkost poutního místa Hejnice byly významným motivem pro stavění křížů a Božích muk. Vznikaly u cest jimiž poutníci směřovali k cíli, na magických místech s výhledy do krajiny a na křížovatkách jako orientační body. Vznikly zde v neobvyklém bohatsví různých typů.

Podrobné popisy křížů najdete v brožuře Osud krajiny v křížích a Božích mukách – Ludvíkov pod Smrkem

 

1) Dolní kaplička

Silnici do Raspenavy u trafostanice  a farmy Peklo křižuje polní cesta, bývalá Zhořelecká. U ní pod vysokými lípamu stojí sloupová Boží muka zvaná Dolní kaplička. V roce 2010 byla opravena a postavena do upraveného okolí. V březnu 2015 byla povalena ulomenou velkou větví z lípy. Při dalším větru levá lípa spadla celá. Kaplička dodnes nestojí.

2) Dolní kaplička - zbytek podstavce

O 100 metrů dále v křoví zůstal jen zbytek podstavce s čitelným nápisem s datem 1881. Podle hospodáře se mu říkalo Dolní pachtýř.

3) Kříž - Anton Pohl

Blízko opraveného mostu přes Ztracený potok stojí opravený kříž jehož donátorem byl Anton Pohl. Pochází z konce 19.století. Před opravou ležely na zemi jen dvě rozbité části kříže. Naštěstí současný majitel uschoval hlavu kříže doma. Opraven byl v roce 2010.

4) Kříž patřící k usedlosti Höllbauer

Na stejné silnici do Hajniště, blíž k Ludvíkovu stojí velký kříž, jehož vzhled odpovídá počátku 18. století. Patříl k usedlosti Höllbauer, která patřila rodu Resselů. Opraven byl v roce 2010.

5) Horákova lípa

V zahradě bývalého hospodářství čp.26 stojí památná lípa, říká se jí Horákova lípa. V kmeni zarůstá litinový kříž. Dříve byl součástí jiného kříže.

6) Sloupová Boží muka

Sloupová Boží muka dnes slouží jako patník u vrátek do dvora čp. 28. kde několik století hospodařil rod Schäferů. Býval na nich obrázek svatého Josefa. Okolo stavení jsou tři památné stromy.

7) Podstavec Krauseho kříže

Na rozcestí hlavní silnice a odbočky do Hajniště stojí za plotem žulový podstavec Krauseho kříže. Stojí zde od konce 18.století. Dům je mnohem mladší.

8) MüllerKarlkreuz

V pastvinách mezi dvěma lípami stojí MüllerKarlkreuz. Dříve kolem něj vedla stará silnice do Raspenavy. Je asi z poloviny 18.století. Opraven v roce 2014.

9) Kříž z roku 1895

Před vstupem do kostela u hřbitovní zdi stojí kříž z roku 1895. Stojí na místě starého kříže, který tam byl od roku 1779. Kříž je opraven v roce 2012.

10) Resslova kaplička

Nad cestou k hájovně stojí Resslova kaplička. Jsou zaznamenaná na mapě již z 18.století. Byla několikrát povalena a přeražena, V roce 2010 byla opravena a v roce 2011 dostala kolem sebe pěkný plůtek, aby ji znovu nepovalily krávy.

11) Gottlobův kříž

V zatáčce na vrcholu stoupání silnice z Ludvíkova do Libverdy stojí opravený Gottlobův kříž č.12. Nedaleko severně od něj mezi stromy stojí Pachtýřův kříž. Stojí v ohybu zaniklé Poutní cesty do Hejnic. Na žulovém podstavci je vytesán letopočet 1791. Je od něj pěkný výhled na Nové Město.

12) Obrázek svatého Kryštofa

Na kříži v zatáčce, zvaném Gottlobův, je obrázek svatého Kryštofa, patrona poutníků. Od tohoto místa silnice kopíruje starou Poutní cestu. Oba kříže byly opraveny v roce 2009.

13) kříž z roku 1805

Naproti prvním domkům Přebytku (zvaném Sedmidomí) stojí na kraji lesa kříž zřízený v roce 1805. Podle farní kroniky byl kříž v roce 1887 opraven a znovu vysvěcen. Částečně opraven v roce 2014.

14) Neumannův kříž

Neumannův kříž patří do Ludvíkovského katastru, vzhledem k mapě je zařazen sem. Kříž byl postaven v roce 1855 na místě již staršího kříže zobrazeného na mapě z 18.století, Stojí pod krásnými lipami na bývalé poutní cestě. Opraven v roce 2007. 

Zaniklé kříže

15.  Kříž v zahradě domu čp.100 s velkým kamenným podstavcem se ztratil v šedesátých letech dvacátého století.

16.  Kříž zvaný Brechgodels Kreuz stál pod velkými lípami v usedlosti čp.87.

17. Před Přebytkem, u odbočky zaniklé cesty do Karolintalu (dnes Pekla) stával také kříž. Podstavec byl použit na nový Tabulový kámen na Smrku.