Kříže a Boží muka v Ludvíkově pod Smrkem

Kříže a Boží muka v Ludvíkově pod Smrkem

Ludvíkov pod Smrkem patří k nejstarším vesnicím Frýdlantska a dodnes má zachovalou starobylou urbanistickou strukturu. Ves byla založena někdy v letech 1270 – 1285 na pravém břehu Ludvíkovského potoka.  Původní název vsi byl Lodwigisdorf. Kostel svatého Petra a Pavla je zmiňován již v roce 1346.  Vznik farnosti v Ludvíkově již na počátku 14. století a blízkost poutního místa Hejnice byly významným motivem pro stavění křížů a Božích muk. Vznikaly u cest jimiž poutníci směřovali k cíli, na magických místech s výhledy do krajiny a na křížovatkách jako orientační body. Vznikly zde v neobvyklém bohatsví různých typů.

Podrobné popisy křížů najdete v brožuře Osud krajiny v křížích a Božích mukách – Ludvíkov pod Smrkem

 

1) Dolní kaplička

Silnici do Raspenavy u trafostanice a farmy Peklo křižuje polní cesta, bývalá cesta z Řasnice do Hejnic (Zhořelecká poutní cesta). Sloupová Boží muka s Mariánským obrázkem nechal zřídit Josef Bergmann z Ludvíkova. Nedaleko od tohoto místa zemřel při kácení smrku jeho bratr v roce 1830. Ve druhé polovině 20.století ležela povalená v hustém křoví po lípami. Nově opravena byla v roce 2010 s podporou Libereckého kraje. Na konci roku 2014 se při vichřici ulomila silná větev z levé lípy a povalila kapličku. Trvalo téměř dva roky, než byla znovu postavena. Během dalšího roku byla pokácená i druhá lípa.

2) Dolní Pachtýř

Na Zhořelecké poutní cestě se cca 100 metrů nad Dolní kapličkou nachází zbytek podstavce se jménem Anton Neumann, rokem 1881 a nečitelným nápisem. Podle hospodáře se mu říkalo Dolní Pachtýř.

3) Kříž Antona Pohla

Na silnici z Ludvíkova do Hajniště před mostem přes Ztracený potok stojí u odbočky kříž, jehož donátorem byl Anton Pohl. Před opravou ležely na zemi jen dva povalené kusy. Naštěstí současný majitel uschoval hlavu kříže doma. V roce 2010 byl opraven za podpory Libereckého kraje. Restaurátorský zákrok však poničil původní nápis a rok vzniku kříže.

4) Kříž Höllbauer

Velký žulový podstavec s křížem při silnici z Ludvíkova do Hajniště zřídil Anton Ullrich, sedlák z Ludvíkova v roce 1805. Před opravou zůstal jen masivní žulový podstavec s patkou a částí podpěry původního kříže. Opraven byl za finanční popory Libereckého kraje v roce 2010.

5) Horákova lípa

V zahradě bývalého hospodářství čp.26 stojí památná lípa. Říká se jí Horákova lípa. V kmeni je zarostlý litinový kříž s korpusem Krista. Dříve byl snad součástí jiného kříže.

6) Sloupová Boží muka

Dnes slouží jako patník u vrátek do dvora čp.28, kde několik století hospodařil rod Schäferů. Býval na nich obrázek svatého Josefa. Okolo stavení jsou tři památné stromy.

7) Krauseho kříž

Na rozcestí hlavní silnice a odbočky do Hajniště stojí za plotem žulový podstavec Krauseho kříže. Zřídil ho Florian Krause, sedlák v Ludvíkově v roce 1826. Byl obklopen dvěma kaštany. Jeden na něj při vichřici spadl a odlomil část žulové hlavy podstavce.

8) Kříž mlynáře Karla

Kříž nechal postavit Johann Joseph Hübner, sedlák v Ludvíkově v roce 1800. Kříž stál u dnes již zaniklé cestě do Luhu. První oprava byla provedena v roce 1823, poslední v roce 2014 s podporou Libereckého kraje. Kříž stál v nepřístupné pastvině a hrozilo, že ho vyvrátí krávy, které se o něj drbaly. Byl proto v roce 2016 přemístěn k současné silnici do Raspenavy naproti mostu do dolní části Ludvíkova.

9) Hřbitovní kříž

Před vstupem do kostela u hřbitovní zdi stojí kříž z roku 1895. Před ním tam stál dřevěný kříž od roku 1779. Kříž byl opraven soukromým vlastníkem v roce 2012.

10) Resselova kaplička

Žulová sloupová Boží muka s mariánským obrazem na plechu, zřídil Joseph Augsten, sedlák v Ludvíkově v roce 1769. Stojí při zaniklé cestě do Nového Města na pozemku bývalého statku čp. 54. Poměrně subtilní sloup byl několikrát povalen až se rozlomil. V roce 2010 byla kaplička opravena s podporou Libereckého kraje. O rok později dostala kolem sebe kovaný plot, aby ji krávy znovu nepovalily.

11) Pachtýřův kříž

Pod zatáčkou na konci stoupání silnice z Ludvíkova do Libverdy stojí takzvaný Pachtýřův kříž. V minulosti vedla kolem kříže cesta od ludvíkovského kostela. Zřídil ho Anton Krause pravděpodobně v roce 1771. Letopočet je na podstavci dobře čitelný. Opraven byl v roce 2009 s podporou Libereckého kraje.

12) Gottlobův kříž

Přímo v zatáčce na vrcholu stoupání silnice nad Ludvíkovem stojí Gottlobův kříž. Zřídil ho Gottfried Richter, sedlák v Ludvíkově v roce 1834. Opraven byl s podporou Libereckého kraje v roce 2009. V průběhu prvního roku po opravě se ztratila železná cedule s nápisem „Renovatum 2009“. S novou cedulí kříž získal i obrázek svatého Kryštofa.

13) Přebytecký kříž

Naproti první domům v Přebytku, zvaném Sedmidomí, stojí od roku 1809 kříž, který zřídil Johann Christoph Hoffman, domkář z Ludvíkova. Podle Farní kroniky byl kříž v roce 1887 opraven a znovu vysvěcen. V roce 2014 byl svépomocí okrašlovacího spolku a místního kováře opraven a opatřen lucernou.

14) Neumannův kříž

Kříž byl postaven v roce 1855 na místě staršího dřevěného kříže zobrazeného na mapě z 18.století. Dřevěný kříž zřídil Christoph Neumann z Ludvíkova. Stojí pod krásnými lípami na bývalé poutní cestě ze Slezka do Hejnic. Je to první kříž, který okrašlovací spolek nechal opravit s podporou Libereckého kraje již v roce 2007.

Zaniklé kříže

15.  Kříž v zahradě domu čp.100 s velkým kamenným podstavcem se ztratil v šedesátých letech dvacátého století.

16.  Kříž zvaný Brechgodels Kreuz stál pod velkými lípami v usedlosti čp.87.

17. Před Přebytkem, u odbočky zaniklé cesty do Karolintalu (dnes Pekla) stával také kříž. Podstavec byl použit na nový Tabulový kámen na Smrku.