Oslava 120 let otevření trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem

V letošním roce uplyne již 120 let od zahájení provozu na železniční trati
z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem. Okrašlovací spolek Nové Město pod
Smrkem se ve spolupráci s místními železničními nadšenci rozhodl toto výročí
připomenout jízdou historického parního vlaku. Oslovili jsme proto Klub přátel
železnic Českého ráje a dohodli se na vypravení slavnostního vlaku. Spojením
jízdy historického vlaku s krajskými dožínkami jsme získali dotaci se záštitou
z odboru dopravní obslužnosti Libereckého kraje a další finanční podporu jsme
získali od obcí a podnikatelských subjektů podél trati. Díky tomu se nám
podařilo finančně pokrýt jízdu historického parního vlaku a rovněž připravit
k tisku plakát a prospekt se stručnou historií trati. Jízda historického parního
vlaku se uskuteční v sobotu 3. září 2022.

Vydali jsme dvě nové brožury

Vycházkové a vyhlídkové trasy
 
Brožura má 36 stran a obsahuje 12 výletních tras okolím Nového Města, které výletníky zavedou k poutní cestě, k pramenům minerálních a radioaktivních vod, na vrcholy kopců včetně vrcholu hory Smrk, nebo se projdou lesem Jindřichovického hřebenu do bývalé vrchnostenské obory.
Vycházkové trasy s historií
 
Brožura má 44 stran a obsahuje 9 výletních tras, na nichž se výletník seznámí se stručnou historií zdejšího kraje a Nového Města pod Smrkem. Projde se po cestách, po nichž chodili poutníci směřující do poutního místa Hejnice, horníci za svou prací ke štolám a drtírnám nebo poddaní za povinnou robotou ve vrchnostenském dvoře. 
Brožury jsou k dostání v Infocentru v Novém Městě pod Smrkem za 50,- Kč