Den vzniku Československa

Státní svátek, který oslavuje vznik Československa, jsme pietně uctili v sobotu 28.10.2023

 

Sešli jsme se za mírného deště u Lípy republiky. Stromek jsme lehce ozdobili a u kamene jsme položili kytičku a zapálili svíčku.

 Zavzpomínali, jak jsme před pěti lety za mnohem horšího počasí zasadili lípu a kámen a vše nechali posvětit.

Sedmé setkání okrašlovacích spolků na Frýdlantsku

V pátek 27.10.2023 jsme se zúčastnili setkání spolků v Pertolticích. Jeli jsme ve složení Helga Bláhová, Jirka Mikla a Vašek Tima. Setkání se uskutečnilo v hasičské budově a přivítal nás starosta Pertoltic pan Hovád. Ačkoliv obec nemá žádný okrašlovací spolek, obnovili několik křížků a kapliček v okolí a zrestaurovali sochu sv. Jana Nepomuckého, tzv. Bílého Jana. Setkání se zúčastnili spolky Campana a Okrašlovací spolek Jindra z Jindřichovic pod Smrkem, Novoměstský okrašlovací spolek, Dětřichovský okrašlovací spolek, Český svět z Dolní Řasnice. Z Horní Řasnice Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici a Okrašlovací spolek Horní Řasnice – Srbská a za MASiF paní Doubnerová.

Všichni se prezentovali svojí činností a pozvali ostatní na nejbližší chystané akce. Program byl zpestřen prohlídkou nádherné hrázděné chalupy, v níž bylo vše tak, jak se dříve žilo, a staré kovárny. Na závěr jsme se vrátili do hasičské budovy, kde bylo připraveno občerstvení. 

Aktivity spolku

V květnu jsme vyčistili část hornické cesty v lesním úseku ke druhé zastávkové tabuli.

Vydatně nám pomáhala i nejmladší brigádnice Victorka.

Na poutní cestě od Zahrádek do Ludvíkova jsme umístili výstražné cedule, aby nedocházelo ke konfliktům pasoucího se stáda krav a volně pobíhajících psů.

 V září jsme obnovili nátěr zastřešení Pechovy studánky a odpočinkové lavičky se stolkem u poutní cesty. Zároveň jsme instalovali informační cedulky o Pechově studánce a nepoužívání vody ze studánky k pitným účelům.

Rovněž jsme vyčistili část cesty u radioaktivních pramenů, a to mezi prameny Rafael a Michael.