Nová lavička

V sobotu 24. srpna jsme usadili lavičku na staré Slezské cestě a zároveň Poutní cestě, po které dnes vede naučná hornická stezka. Lavička je pod břízou na které je informační cedule o vzniku Nového Města pod Smrkem. Je z ní hezký výhled na Nové Město. Lavičku nám vyrobil pan Jaroslav Čech.

Oprava písma na Körnerově pomníku na Smrku

Původně chtěl opravu udělat Spolek Patron. Protože máme ke Smrku mnohem blíže, požádali nás, zdali bychom opravu písma neudělali my. V pátek 9. srpna jsme písmo na pomníku opravili.

Na pomníku je napsáno

Zum Andeken an
Theodor Körner
der am 16. August 1809 auf diesem
Berge weilte errichtet von der Ortsgruppe
Neustadt a.T. d. D.G.V. 1909

Překlad

Na památku Theodora Körnera který 16. srpna 1809 na této hoře prodléval
zřízeno místní skupinou Nové Město Německým Horským Spolkem 1909