Klingerovo mauzoelum

Klingerovo mauzoelum

V době největšího rozvoje textilní továrny si šlechtický rod Klingrů postavil skvostné mauzoleum. Hrobka byla vysvěcena litoměřickým biskupem v roce 1901. Po výměně obyvatel po druhé světové válce dlouhou dobu chátrala. Dokonce se na konci osmdesátých let uvažovalo o její demolici. Naštěstí byla v roce 1993 vyhlášena za kulturní památku a z peněz ministerstva kultury opravena. Při opravě byla v mauzoleu zhotovena pietní síň, která byla slavnostně otevřena 1.května 2000.

2