Radioaktivní prameny

V loňském roce Lesy ČR zařadily naše radioaktivní prameny do dotační akce Prameny a studánky Jizerských hor. V září 2021 byly postaveny nad prameny Rafael a Michael dřevěné budky a upraveno okolí pramenů. Později k nim ještě přibyly lavičky. Radioaktivního jezírka Samuel se úpravy nedotkly. Ani správce lesa neznal projekty na úpravu pramenů. K jezírku se stále pár jedinců chodilo koupat. Proslavil ho zřejmě film Jizerské hory, kde jeho tvůrce, pan Kuna, byl také při koupeli v jezírku zachycen.
Až v na podzim v roce 2022 byla úzká pěšinka k jezírku rozšířena téměř na tři metry. V prosinci tam vyrostla velkorysá a určitě předimenzovaná stavba nadzemního chodníku k jezírku. Je tam i bouda na vědro a pevný žebřík pro vstup do vody. Jezírko po vykácení lesa v okolí začalo zarůstat sítinou a řasami. Nyní je vyčištěné a trochu zvětšené. Jen černé rašelinné bahno je koupajícími už téměř vybráno a rašeliník už tam neroste.
Místní volně přístupné radioaktivní prameny jsou raritou nejen v Česku. Je dobře, že jsou takto zviditelněné. Zásluhu na tom má i náš spolek, který přes deset let udržoval a obnovoval po každoročních vývratech cesty k pramenům. Diky spolupráci s místním správcem lesa se dostaly i do projektu Lesů – Prameny a studánky Jizerských hor.

Říjen 2021

Leden 2023