Radioaktivní prameny

V loňském roce Lesy ČR zařadily naše radioaktivní prameny do dotační akce Prameny a studánky Jizerských hor. V září 2021 byly postaveny nad prameny Rafael a Michael dřevěné budky a upraveno okolí pramenů. Později k nim ještě přibyly lavičky. Radioaktivního jezírka Samuel se úpravy nedotkly. Ani správce lesa neznal projekty na úpravu pramenů. K jezírku se stále pár jedinců chodilo koupat. Proslavil ho zřejmě film Jizerské hory, kde jeho tvůrce, pan Kuna, byl také při koupeli v jezírku zachycen.
Až v na podzim v roce 2022 byla úzká pěšinka k jezírku rozšířena téměř na tři metry. V prosinci tam vyrostla velkorysá a určitě předimenzovaná stavba nadzemního chodníku k jezírku. Je tam i bouda na vědro a pevný žebřík pro vstup do vody. Jezírko po vykácení lesa v okolí začalo zarůstat sítinou a řasami. Nyní je vyčištěné a trochu zvětšené. Jen černé rašelinné bahno je koupajícími už téměř vybráno a rašeliník už tam neroste.
Místní volně přístupné radioaktivní prameny jsou raritou nejen v Česku. Je dobře, že jsou takto zviditelněné. Zásluhu na tom má i náš spolek, který přes deset let udržoval a obnovoval po každoročních vývratech cesty k pramenům. Diky spolupráci s místním správcem lesa se dostaly i do projektu Lesů – Prameny a studánky Jizerských hor.

Říjen 2021

Leden 2023

Radioaktivní prameny

V letošním roce Lesy ČR vyhlásily vnitřní dotační program na úpravu pramenů a studánek. Správce části lesa, ve kterém jsou radioaktivní prameny a který nám pomáhá s jejich zpřístupněním, se do programu také přihlásil. Program byl vyhodnocen až na v červnu. Lesy vybraly na celou akci jednu projekční firmu a jednu prováděcí firmu. Ani my, ani správce lesa do toho nemohl zasahovat. Prameny byly přiřazeny ke skupině studánek v Jizerských horách. Úprava pramenů byla provedena na konci září. Nad pramenem Rafael a Michael byla posazena dřevěná budka a trochu upraveno nejbližší okolí pramene. Jezírko Samuel do akce nebylo vůbec zařazeno. Přístup k pramenům zřejmě nebyl součástí projektu. 

V předjaří nás čeká práce na vybudování nových přístupových cest. Ty snad už vydrží, protože všechny stromy, které postupně padaly na prameny a tarasily přístupové cesty k nim, jsou už spadlé.

Radioaktivní prameny opět pod stromy

Při velké vichřici, která zde řádila o víkendu 5.- 6. prosince spadly vyvrácené stromy na pramen Michael.  Snad jsou to poslední vzrostlé stromy v okolí a příští větry už nebudou mít v tomto prostoru co kácet. Jak lesníci polomy uklidí, zkusíme k pramenu přivést novou cestičku.
V okolí jezírka Samuel už dva roky žádné velké stromy nejsou.

Radioaktivní pramen Michael

V první polovině září jsme připevnili k radioaktivnímu pramenu Michael novou informační ceduli. Původní cedule byla zničena při úklidu polomů těžařskou firmou. Při zimních vývratech byla zničena i pěšina od pramene Rafael k prameni Michael. Novou ceduli jsme připevnili na pařez tak, aby byla vidět z dálky. Děti zatím opravily kamennou zídku u pramene. S opravou pěšiny nám pomohou pracovníci Lesů ČR v říjnu.