Dokončení opravy Killmannova kříže

V pondělí 21.3. v odpoledních hodinách restaurátoři konečně připevnili pozlacený korpus Krista na litinový kříž. Provedli poslední úpravy v uchycení kříže.
Opět zapomněli dovézt a připevnit na sloup tabulku s historií kříže a donátory této opravy. Tabulku jsme nechali vyrobit a předali restaurátorům, aby ji přizpůsobili kulatému kamennému podstavci a připevnili ji na něj. Dotace z Libereckého kraje je podmíněná veřejným oznámením financování restaurátorských prací.
V nejbližších dnech svoláme brigádu na úklid okolí, vyřezání zplanělých dřevin v tůjích a vysetí trávy kolem kříže.
Dnes na Apríla pan Fedorčák, restaurátor, dovezl a usadil informační cedulku ke kříži. Místo na sloupu kříže je upevněná na malém kamenném sloupku, který je usazen vedle kříže.
Téměř 10 let nám trvalo, než se nám podařilo zprůchodnit starou Slezskou a poutní cestu, která vede jižně od Nového Města. Sepsali jsme postup jednotlivých akcí, abychom dosáhli zprůchodnění cesty.

Killmannův kříž v Hajništi

Kilmannův kříž založen roku 1825 běličem Killmannem na cestě k bělidlu se snažíme už několik let obnovit. Letos se nám konečně podařilo získat od několika subjektů peníze na opravu kříže. Také se nám podařilo sehnat nový podstavec pro kříž. Původní byl asi v začátku 20.století nahrazen betonovým, Těsně před vypuknutím Covidové krize jsme získali žulový sloup z Textilany, který stál u mostku přes Lomnici a byla na něm lampa, nejdříve plynová, později elektrická.

Chtěli jsme, aby obnovený kříž stál na místě před koncem roku. Bohužel restaurátor kovového kříže nestihl termín, tak má celá akce zpoždění. Doufáme, že do konce ledna bude na místě kompletní obnovený kříž.

Restaurátoři Killmannova kříže ještě v úterý 21.12. přijeli a upevnili litinový kříž s cedulkou INRI. Zbývá ještě dokončit pozlacení a připevnění korpusu Krista.

Nový Kristus na Neumannově kříži

Už před pár lety jsme dostali starý ale zachovalý korpus Krista. Letos jsme ho nechali pozalit a nyní jsme ho připevnili na Neumannův kříž. Je to malebné hodně navštěvované místo. V červnu jsem tam postavili nový stůl s lavicemi, teď dostal i nový korpus Krista, který tam jistě původně byl. Doufejme, že ho nestihne podobný osud, jako plechovou desku před křížem, na které je překlad textu z kříže. Nějací vandalové si tam dokazovali svoji sílu.
Všem poutníkům přejeme hezké posezení pod krásnými lipami. 

Nová lavice u Neumannova kříže

Na dubnové brigádě, kde jsme čistili část staré Slezské a Poutní cesty, jsme se dohodli. že k Neumannovu kříži pořídíme stůl s lavicí. Neumannův kříž stojí na malebném místě s kruhovým výhledem do okolí. Prostor je zastíněn dvěma velkými lipami a přímo vyzývá k zastavení. Kdysi to bylo rozcestí. Druhá, dnes už neexistující cesta míjela kostel v Ludvíkově a vedla kolem Resslovy kapličky přímější cestou do Hejnic. Pan Wöllner nechal pro nás vyrobit stůl s lavicí v truhlářství v Ludvíkově. Je krásný, z modřínových fošen, s vypálenými znaky spolku na konzolách a na desce stolu jsou vypáleny názvy Okrašlovacího spolku v češtině i v němčině. Stůl zatím stojí na geotextilii, na které bude nasypán kačírek. 
Tato cesta od zahrádek z Nového Města do Ludvíkova je dnes osázena mladými jabloněmi a jsou z ní krásné výhledy do okolí. Posezení pod starými lipami většina poutníků přivítá.
Přejeme lavici, aby potěšila všechny kolemjdoucí a dlouho bez poškození na místě vydržela.
 

Výzva k opravám křížů

Od roku 2009 opravujeme kříže v NMpS. Začali jsme opravami křížů, které byly rozvaleny někdy v několika částech na zemi. Některé by potřebovaly už zase opravit. 

Příkladem je tak zvaný bezejmenný kříž při nově opravené silnici na Jindřichovice. Opravoval se v roce 2011. Mezi prvky, které ležely na zemi se nenašla hlava pískovcového podstavce kříže. Tenkrát jsme se rozhodli, že nenecháme vyrobit novou. Pravděpodobně vypadala tak jako na kříži Anny Höhne, který stojí poblíž hájenky u cesty zkracující oblouk silnice. Cena opravy by se výrazně zvýšila. Proto se na opravený podstavec nedal železný kříž. Zůstalo jen opravené torzo kříže.

Během těch několika let po opravě, spadl vykotlaný jírovec (kaštan), který stál vedle něj. Stačila vyhnít bytelná dřevěná lavice, kterou jsme k němu postavili. Byla opět poškozená mramorová deska s nápisem, zřejmě odlétajícími kamínky od kol aut. Silnice byla tehdy v hrozném stavu. Před dvěma lety k němu postavilo novou lavičku město.

V letošním roce se někdo kříže ujal a začal ho opravovat. Připevnil na podstavec nový železný kříž. To již  vyžadovalo finanční prostředky i odbornou práci. Postavil kolem železný kovaný plot ze zbytků nějakého staršího, které u některých křížů byly. Začal také opravovat písmo. To všechno jsou chvályhodné práce. Ale…

Snažíme se ke každému kříži dohledat nějaký zápis v historii. Většinou nalezneme donátora, datum vzniku a někdy i text napsaný na kříži. Toto je jeden z mála, ke kterému jsme nic nedohledali. Jen co jsme přečetli na podstavci. Proto je také “Bezejmenný”.

Právě při opravě písma se dopustil náš neznámý chyby. Jméno zhotovitele kříže, podepsaného na zadní straně podstavce, vyhodnotila restaurátorka jako L.Blumrich. Náš neznámý jméno opravil na E.Blumrich..

Proto prosíme všechny, kdo budete chtít opravit nějaký kříž, spojte se nejdříve s námi. Adresa spolku je:  okraslovaci.nmps@gmail.com

Děkujeme.