Publikace

Publikace

Všechny publikace jsou k dostání na Infocentru v Novém Městě pod Smrkem

Knihy

Kniha Od Klingera k Textilaně

Na konci roku 2020 jsme vydali novou knihu  Od Klingera k Textilaně
Autoři jsou Václav Tima  a Jiří Mikla.
Kniha je velikosti  A4, vytištěna na křídovém papíře s velkou obrazovou přílohou.
Popisuje historii rodiny Klingerů a postupný vznik textilní továrny v Novém Městě i v dalších městech. Její proměnu v předválečných letech, v průběhu války, po nástupu komunismu i v postupném zániku v posledních letech.
 
Kniha je v prodeji v Novém Městě v Infocentru a na náměstí v Proponě (krmiva pro zvířata)  za 400,- Kč.

Kniha o Novém Městě pod Smrkem - česky

V roce 2010 jsme vydali vlastivědnou publikaci Nové Město pod Smrkem – historie hornického města. Autor textu je pan RNDr Václav Tima, který shromažďoval podklady, studoval prameny v archivech a spolupracoval s místními znalci historie téměř 10 let. V knize popsal historii od vzniku města, život obyvatel, živou i neživou přírodu a infrastrukturu města. V textu je i bohatá fotografická dokumentace.

Doplněk – kniha je již vyprodaná

Kniha o Novém Městě pod Smrkem – německy

V roce 2014 se po dlouhém dohadování o překladu s německou stranou podařilo vydat knihu o Novém Městě v němčině. Opravy a úpravy překladu trvaly dva roky. Kniha byla vydána v říjnu 2014 s podporou krajinského spolku v Hünfeldu.

Cena knihy je 200,- Kč

Farní kronika Nového Města pod Smrkem 1607 – 1916

Český překlad kroniky je z vydání Wolfovy Farní kroniky. Ze starých textů psaných novogotickou kurzívou a ve staré němčině ji do spisovné němčiny přeložil farář z Nového Města Josef Rösler. Po válce musel z rodné farní obce odejít a nakonec působil jako děkan v kostele sv. Martina v Dolnorakouském Gross-Schweinbarth. Kroniku přepsal v roce 1994. Kronika je také doplněna fotografickou dokumentací.

Cena knihy je 200,- Kč

Brožury

Průvodce po Hornické naučné stezce na Rapické hoře

Vydaly Lesy v roce 2018. Lesy od nás převzaly celý projekt naučné stezky včetně vydání průvodce. Je velice pěkně zpracovaný panem Václavem Timou, který rovněž napsal texty na panelech stezky.

Farní kostel svaté Kateřiny

V roce 2018  vznikly poblikace ke kostelu sv.Kateřiny. Česko-německá brožura Farní okrsek, popisující kostel a domy v okolí. Jen v české verzi je brožura Přehled duchovních. V časové chronologii jsou popsáni všichni duchovní od vzniku kostela v roce 1607 i s krátkými životopisy.

Osud krajiny

V roce 2009 OS vydalo první brožuru „Osud krajiny v křížích a Božích mukách v Ludvíkově pod Smrkem“ .Připravila ji paní Hannelore Langrová pro kterou byl Ludvíkov srdeční záležitostí a velice ji mrzelo, že je historiky opomíjen, ačkoli je to jedna z nejstarších vesnic Frýdlantska. Spoluautorem je pan Václav Tima.

Najdete v ní historii Ludvíkova, popis poutních cest, které Ludvíkovem vedly. Naučnou stezku po křížích s jejich popisem a historkami které se k nim váží. Také ukázky různých typů domů.

Osud krajiny

V roce 2011 byly vydány dvě brožury z Nového Města. V jedné jsou popsány kříže a ve druhé pomníky. Autor je pan Václav Tima.

Ke konci roku 2014 bylo vydáno s podporou libereckého kraje celkem pět brožur. Poslední je dvojbrožura o cínovém dolování. Autorem všech je pan Václav Tima, duše našeho spolku.

Letáky
Smrk - prameny toků a rozvodí

Leták byla vydaný v roce 2010 v jazyce českém a německém. V roce 2012 vyšel i v polském překladu.

obal-1

Vycházkové a vyhlídkové trasy  

 
Brožura má 36 stran a obsahuje 12 výletních tras okolím Nového Města, které výletníky zavedou k poutní cestě, k pramenům minerálních a radioaktivních vod, na vrcholy kopců včetně vrcholu hory Smrk, nebo se projdou lesem Jindřichovického hřebenu do bývalé vrchnostenské obory.
obal-1

Vycházkové trasy s historií  

Brožura má 44 stran a obsahuje 9 výletních tras, na nichž se výletník seznámí se stručnou historií zdejšího kraje a Nového Města pod Smrkem. Projde se po cestách, po nichž chodili poutníci směřující do poutního místa Hejnice, horníci za svou prací ke štolám a drtírnám nebo poddaní za povinnou robotou ve vrchnostenském dvoře. 
Brožury jsou k dostání v Infocentru v Novém Městě pod Smrkem za 50,- Kč
130-let-page-001

130 let Okrašlovacího spolku Nové Město pod Smrkem  

Popisuje historii spolku především z nedávné doby. Brožura je ve formátu A4 a má 28 stran.

Hajniště (Hegewald)   

Zahrnuje celou historii od vzniku po současnost. Také jsou zmíněni významní obyvatelé. Brožura je ve formátu A5 a má 24 stran.
hajniště1-page-001