Úprava Pechovy studánky

Asi před dvěma lety jsme se rozhodli, že opravíme Pechovu studánku a postavíme nad ní střechu podobnou té původní. V průběhu roků 2018 a 19 jsme odstranily drny okolo a vyčistili všechny spáry. Horní část zdiva jsme zpevnili a  připravili betonový podklad pro trámy. Během letošní zimy jsme koupili dubové trámy a prkna na střechu. Chlapci využili volného času při koronavirové epidemii. Dřevo natřeli ochranným nátěrem, střechu sestavili a postavili ji nad studánku. Na poutní cestě po které vede hornická naučná stezka je na odpočinkovém místě s lavičkou označená odbočka ke studánce.

Beseda s architekty o rekonstrukci náměstí

V pátek 8. února se v sálu nad Dělňákem konala beseda s architekty o rekonstrukci náměstí. Sešlo se asi 130 občanů. Na besedu přijeli Ing.arch. David Vávra, Ing.arch. Ivo Pavlík a Ing.arch Tomáš Klapka. Architekt Janďourek se omluvil. Pan RNDr. Václav Tima připravil pěknou prezentaci historie náměstí od založení Nového Města. Pan Ing Pavel Smutný vyhodnotil anketu o náměstí, kterou odevzdalo 380 občanů.
Architekti občanům nenabídli mnoho nápadů, co všechno by mohlo na náměstí být. Otevřela se diskuze nad studií náměstí od sdružení architektů CityUpgrade, kterou si město nechalo udělat v roce 2016, bohužel bez předchozí ankety občanů a bez veřejné prezentace. Rada tehdy rozhodla, že rekonstrukce náměstí není aktuální.
Snad se podaří v dohledné době uspořádat veřejnou prezentaci této studie jejími autory.