Kříže v Hajništi

Kříže v Hajništi

1) Torzo kříže z druhé poloviny 19.století.

Kříž stojí při silnici do Srbské pod dvěma vzrostlými kaštany. Nedohledali jsme k němu historii. Jen nápis na zadní straně dokládá, že byl zhotoven sochařem Blumrichem z Frýdlantu. Z rozvaleného kříže zbyly jen dvě části. Nejspíše byl podobný kříži Anny Höhne, který stojí nedaleko. Opraven byl za finanční podpory Libereckého kraje v roce 2011. Několik let po opravě padl jeden z kaštanů.

2) Kříž Anny Höhne

Na zkratce oblouku silnice do Srbské, nad bývalou hájovnou, stojí ozdobný kříž s oplocením. Postavit ho nechala Anna Höhne roku 1891. Kříž byl opraven za finanční podpory Libereckého kraje v roce 2011.

3) Kříž na Hoflade

Kříž dříve nazývaný Hofladenkreuz stojí na hlavní silnici do Frýdlantu před bývalou tovární čistírnou odpadních vod. 

4) Kříž Floriana Ressela

Kříž nechala zřídit Theresia Ressel v Hajništi v roce 1815 bez nadace. Pozdějším vlastníkem byl Florian Ressel z čp. 14. Ve 20.století stál za plotem v soukromé zahradě. Až kolem roku 2010 provedl majitel směnu pozemku s Krajskou správou