Kříže v Hajništi

Kříže v Hajništi

1) Torzo kříže z druhé poloviny 19.století.

Kříž stojí při silnici do Srbské pod dvěma vzrostlými kaštany. Nedohledali jsme k němu historii. Jen nápis na zadní straně dokládá, že byl zhotoven sochařem Blumrichem z Frýdlantu. Z rozvaleného kříže zbyly jen dvě části. Nejspíše byl podobný kříži Anny Höhne, který stojí nedaleko. Opraven byl za finanční podpory Libereckého kraje v roce 2011. Několik let po opravě padl jeden z kaštanů.

2) Kříž Anny Höhne

Na zkratce oblouku silnice do Srbské, nad bývalou hájovnou, stojí ozdobný kříž s oplocením. Postavit ho nechala Anna Höhne roku 1891. Kříž byl opraven za finanční podpory Libereckého kraje v roce 2011.

3) Killmannův kříž

Kříž dříve nazývaný Hofladenkreuz stojí na hlavní silnici do Frýdlantu před bývalou tovární čistírnou odpadních vod. 

Podle soupisu křížů v roce 1835 nechal kříž zřídit vrchnostenský bělič Michael
Killmann roku 1825 na svém pozemku. Bělidlo bývalo pod ním v místě dnešní trati do Jindřichovic.
Později se mu říkalo podle umístění Hofladenkreuz.
Renovován byl v roce 2021 – 2022. Opravu platilo Nové Město p.Sm., Peter Wöllner CIS, Liberecký kraj a Okrašlovací spolek NMpS.
Nový podstavec je žulový sloup z bývalé Textilany, na kterém bylo osvětlení u mostu přes Lomnici.
Litinový kříž se strukturou dřeva je na Frýdlantsku ojedinělý. Byl velmi degradovaný a jeho složitá oprava protáhla dokončení celkové opravy až do března 2022. 

4) Kříž Floriana Ressela

Kříž nechala zřídit Theresia Ressel v Hajništi v roce 1815 bez nadace. Pozdějším vlastníkem byl Florian Ressel z čp. 14. Ve 20.století stál za plotem v soukromé zahradě. Až kolem roku 2010 provedl majitel směnu pozemku s Krajskou správou