Osobnosti spolku

Osobnosti spolku

Ing. Hannelore Langrová

Jejím prvotním počinem bylo, že znovuoživila činnost OS, které původně vzniklo pro obnovení rozhledny na Smrku. Významně se podílela na jeho reorganizaci a rozšíření zaměření na obnovu historických památek a zpřístupnění zdejších přírodních zajímavostí.

Její názory a návrhy pomohly při tvorbě nových priorit OS a jejich postupném uskutečňování. Důležitou stránkou této činnosti byla aktivní komunikace se zástupci Nového Města p.S. a dalších organizací. Spolupráce s německými rodáky pomáhala při vytváření databáze zanikajících památek a zjišťování jejich historických souvislostí.

Během krátké doby působení OS vytvořila Studii obnovy a využití kulturního dědictví oblasti Novoměstska a Ludvíkova pod Smrkem, brožuru Osud krajiny v křížích a Božích mukách, která shrnuje drobné památky na území obce Ludvíkov pod Smrkem, připravila podklady pro navržení ludvíkovského kamenného mostu za kulturní památku, prohlášení významných stromů za památné stromy a pomáhala se sestavením databáze drobných památek na Novoměstsku. Její spoluautorství je rovněž v dalších projektech, které OS připravovalo a připravuje.

Zemřela předčasně v lednu 2011. OS ztratilo v její osobě člověka se širokým polem působnosti a bohatými zkušenostmi v oblasti přípravy projektů a získávání dotací.

Ing. Hannelore Langrová

 

 • narozen 7. února 1938 spolu s bratrem Hugem.
 • školní roky strávil s bratrem a sestrou Annou (nar. 1934) nejdříve v Dětřichovci, dále dva roky v poválečném lágru a následně v N. M. p. S. (měšťanská škola).
 • absolvoval strojní průmyslovku v České Lípě.
 • vojenská služba ve Vyškově.
 • vedoucí údržby v Textilaně. V Textilaně pracoval téměř 50 let.
  V N. M. p. S. žil od roku 1964.
 • oženil se s Jarmilou Dvořákovou (v roce 1964).
 • narození synů Petra a Huberta (r. 1964, r. 1969).
 • v roce 1984 zemřela manželka.
 • v roce 1989 se narodila dcera Marcela.
 • postupně se narodila vnoučata Dominika, Jakub, Marek a Ondřej.
 • v letech 1994 až 2002 zastával funkci  místostarosty města N. M. p. S.
  v této funkci vyřešil např. vytápění města (po zrušení podniku Textilana),
  zajistil rekonstrukci Dělnického domu, obnovu Městských lázní a obnovu Klingerovy hrobky (dnes obřadní smuteční síň).
 • zakládající člen Spolku pro obnovu rozhledny na Smrku (dnešní OS pro obnovu a rozvoj N. M. p. S. a okolí).
 • člen Klubu českých turistů N. M. p. S.
  spoluorganizátor akce Tři země-tři pochody.
 • zemřel 5. července 2012.