Cesty

Cesty

Nové Město p. S. leží v malebné krajině, cesty v bezprostředním okolí města, dříve hojně turisticky využívané, se však staly neprůchozími pro pěší. Hlavním důvodem byla kolektivizace zemědělství při kterém se rozoralo mnoho cest v okolí. Dále zboření neobydlených domů v okolí Nového Města, které byly spojeny cestami. V současné době je to zanedbaná údržba, neoprávněné využívání býbalých cest stále vedených KÚ jako „ostatní komunikace“  pro zemědělské účely a přerušení lesních cest při těžbě dřeva bez jejich následného obnovení.