Aktivity spolku

V květnu jsme vyčistili část hornické cesty v lesním úseku ke druhé zastávkové tabuli.

Vydatně nám pomáhala i nejmladší brigádnice Victorka.

Na poutní cestě od Zahrádek do Ludvíkova jsme umístili výstražné cedule, aby nedocházelo ke konfliktům pasoucího se stáda krav a volně pobíhajících psů.

 V září jsme obnovili nátěr zastřešení Pechovy studánky a odpočinkové lavičky se stolkem u poutní cesty. Zároveň jsme instalovali informační cedulky o Pechově studánce a nepoužívání vody ze studánky k pitným účelům.

Rovněž jsme vyčistili část cesty u radioaktivních pramenů, a to mezi prameny Rafael a Michael.