Kostel svaté Kateřiny

Kateřina z Redernu položila základní kámen dne 13.6.1607 a k tomu věnovala na stavbu kostela 100 říšských tolarů a stavební maeriál. Lešení pro stavbu zhotovil mlynář Jacob König, na vnitřní vybavení byla vypsaná veřejná sbírka. Dřevěná věž kostela byla dokončena 20.10.1607 a její báni nechal pozlatit sám novoměstský rychtář Jacob Sachs. Hrázděný kostel s dřevěnou věží byl vysvěcen 25.11.1607.

Kostel byl několikrát poškozen bleskem (1622), vichřicí i požárem (1653).

Kamenná věž včetně nové makovice byla postavena v letech 1693 - 1697.Stavbu provedl Marco Antonio Canevalli. Zároveň byl kostelu darován nový oltář.

Velká oprava kostela proběhla v roce 1797 a celková rekonstrukce do novobarokní podoby byla provedena v letech 1820 - 1822. Kostel tak dnes tvoří jednolodní obdélnou svatyni s trojramennou kruchtou, polokruhovým presbytářem a čtvercovými sakristiemi po stranách. Nad hlavní oltář byl zavěšen obraz Svatá Kateřina od malíře Josefa Rittera von Fuhrich malovaný přímo v Novém Městě. Obraz byl v roce 1994 ukraden, nová kopie byla vysvěcena 25.11.2006. Boční oltáře byly vyzdobeny obrazy sv. Josefa s sv Christiana od malíře Josefa Quaissera.

V listopadu 1839 byla zchátralá makovice sundána a zhotovena nová. Vnitřní část kostela se opravila v roce 1867 již za finanční spoluúčasti podnikatele Ignaze Klingera, který zaplatil opravu oltářů, presbytářů i oltářního obrazu.

Další renovace interiéru proběhla postupně v letech 1894 až 1899. Tehdy byl zavěšen velký skleněný lustr. Nakonec byla výzdoba dokončena instalací soch a položením kamenné dlažby.

Souběžně s tím byla v červenci 1890 zahájena stavba zvýšení kostelní věže o 10 m. Stavba byla ukončena 5.10. 1890. Celková výška věže je nyní 42 m. V roce 1893 byly uvedeny do provozu nové hodiny od firmy Scheider z Freudenthalu. Kostelní zvony byly na věž dány v roce 1610. Byly tři a jmenovaly se  Mittagsglocke (Polední zvon), Sterbeglöckchen (Umíráček) a Schulglöckchen (Školní zvon). Největší zvon Grosse (Velký) byl uchycen až v roce 1634. Za první světové války byly zvony odevzdány pro válečné účely. Zůstal jen Grosse. Po válce byly vyrobeny nové zvony a vysvěceny  22.8.1926. Za druhé světové války byly zvony opět zkonfiskovány.

Naposled byl kostel opraven v roce 1926 včetně hodin. Opravy makovice proběhly v roce 1936 a v letech 1997 - 1998.

Až do třicetieté války to byl protestantský kostel, po protireformaci byl přeměněn na katolický.

Kostel byl obklopen hřbitovem obehnaným kamennou zdí. V roce 1902 byl hřbitov zrušen a přeměněn na park. V parku se nachází chráněný buk červený a pomník děkanu  Gottfriedu Menzelovi, který ve městě působil od roku 1834 až do své smrti v roce 1879. Novoněstští občané mu pomník postavili v roce 1880. Původně stál před vchodem do kostela, v roce 1906 byl přemístěn na stávající místo.

Naproti pomníku stojí dům v němž býval chudobinec (Armenhaus) založený baronkou Klingerovou. Po druhé světové válce v něm byly jesle a mateřská škola, později zvláštní škola. Dnes je zchátralý v soukromém vlasnicví. Vpravo za Armenhausem stojí vila pátera Jomricha. Děkan Franz Jomrich působil ve městě v letech 1885 – 1911 a byl proslulý svérázným životem (např. měl oslí zpřežení).V roce 1904 si páter postavil vilu, nazývanou Franzesruh, kterou pak v dědictví odkázal městu jako nemocnici.

Socha Jana Nepomuckého a Hälbigův kříž před vchodem do kostela. V pozadí fara kostela.

V blízkosti kostela jsou ještě dva zajímavé domy. Naproti jižní zdi stojí dům čp. 3. Původní dům byl dřevěný a přízemní a byla to první škola ve městě. Opodál, za křižovatkou, se v Myslbekově ulici  nachází fara kostela sv. Kateřiny. Dům byl postaven v roce 1608 a po požáru v roce 1753 byl přestavěn na kamenný. Na faře v roce 1778 proběhlo mírové jednání mezi pruskými a rakouskými generály. Možná, že zde byly položeny základy míru uzavřeného o rok později.