Anketa k úpravě Mírového náměstí v Novém Městě pod Smrkem​

Pro podporu zpracování projektu úpravy Mírového náměstí připravil Okrašlovací spolek jako první krok anketu. S její pomocí bychom rádi shromáždili názory široké laické i odborné veřejnosti.

V každém aktuálním výtisku Novoměstských novin byl vložen jeden papírový dotazník. Pokud jeden výtisk čte více lidí a máte také zájem dotazník vyplnit, můžete využít elektronickou verzi ankety.

Odpovědi jsou nepovinné, když si nebudete jistí, odpovědět na každou otázku nemusíte. Dotazník vyplňte a odešlete pouze jednou. Pokud bude ze stejného zařízení (IP adresy) odesláno více vyplněných dotazníků, zaregistrován bude pouze první.

Elektronické dotazníky budou aktivní do 31. prosince 2018.

Okrašlovací spolek Nové Město pod Smrkem