Výletní cesty

Výletní cesty

Obnovení „Lavičkové cesty“ na Smrk

Občanskému sdružení pro rozvoj a obnovu NMPS a okolí se podařilo obnovit historickou výstupovou cestu na vrchol Smrku, která byla nazývána „Lavičková“ nebo „Přes lavičky“. Přípravné práce (projekt a odsouhlasení) proběhly v roce 2010. Na jaře 2011 byly odstraněny náletové dřeviny a opravena třetí lavička. Během pravidelného výstupu na Smrk první červnový víkend byla cesta opatřena zelenou turistickou značkou.

Turisté teď mohou pro výstup na Smrk použít i tuto starou cestu, která je méně obtížná, než stávající turistická cesta. Obnovená „Lavičková cesta“ zatím začíná u Streitova obrázku a vede k původní první lavičce. Tu však míjí po nové lesní cestě, která esovitě stoupá až ke druhé lavičce. Zde se zelená značka napojí již na původní výstupovou cestu. Do budoucna je uvažováno s napojením této cesty na plánovaný hornický skansen v údolí Hraničního potoka.

Občanské sdružení chce i tímto článkem poděkovat CHKO Jizerské hory, Lesům ČR a zastupitelům Městského úřadu za schválení a pomoc při obnovení historické výstupové cesty.

Mapa obnovené lavičkové cesty

Návrhy dalších cest k obnově

Přístup na  vrcholová skaliska Malý a Velký kámen na Měděnci

    – s výhledy do údolí Ztraceného potoka a hluboko do Polska je dnes zcela neprůchozí.

Přístup na  vrcholová skaliska Černý a Dutý kámen na Svinském vrchu

– je zarostlý,skaliska dnes skoro neznámá. Mohla by odbočkou od „Červeného buku“ rovněž zatraktivnit okolí N. Města a Libverdy.

Cesta nad Ztraceným potokem

– odbočuje před mostkem na cestě ke Kyselce, vede po úbočí Měděnce. Je přerušená v místě, kde probíhala těžba dřeva. Původní trasa směřovala k cestě odbočující ke Streitovu obrázku. Umožňovala zokruhování výletních tras.

Cesta do Hajniště

–  vede krátce po zelené značce vedoucí do Jindřichovic. Dále vedla souběžně s okrajem lesa.  Od odbočky turistické značky je cesta rozježděná, částečně rozbředlá, pak zcela přerušená. Trasa otvírala nádherné pohledy na Nové Město od severu a na Hejnický hřeben