Killmannův kříž v Hajništi

Kilmannův kříž založen roku 1825 běličem Killmannem na cestě k bělidlu se snažíme už několik let obnovit. Letos se nám konečně podařilo získat od několika subjektů peníze na opravu kříže. Také se nám podařilo sehnat nový podstavec pro kříž. Původní byl asi v začátku 20.století nahrazen betonovým, Těsně před vypuknutím Covidové krize jsme získali žulový sloup z Textilany, který stál u mostku přes Lomnici a byla na něm lampa, nejdříve plynová, později elektrická.

Chtěli jsme, aby obnovený kříž stál na místě před koncem roku. Bohužel restaurátor kovového kříže nestihl termín, tak má celá akce zpoždění. Doufáme, že do konce ledna bude na místě kompletní obnovený kříž.

Restaurátoři Killmannova kříže ještě v úterý 21.12. přijeli a upevnili litinový kříž s cedulkou INRI. Zbývá ještě dokončit pozlacení a připevnění korpusu Krista.