Oslava 120 let otevření trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem

V letošním roce uplyne již 120 let od zahájení provozu na železniční trati
z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem. Okrašlovací spolek Nové Město pod
Smrkem se ve spolupráci s místními železničními nadšenci rozhodl toto výročí
připomenout jízdou historického parního vlaku. Oslovili jsme proto Klub přátel
železnic Českého ráje a dohodli se na vypravení slavnostního vlaku. Spojením
jízdy historického vlaku s krajskými dožínkami jsme získali dotaci se záštitou
z odboru dopravní obslužnosti Libereckého kraje a další finanční podporu jsme
získali od obcí a podnikatelských subjektů podél trati. Díky tomu se nám
podařilo finančně pokrýt jízdu historického parního vlaku a rovněž připravit
k tisku plakát a prospekt se stručnou historií trati. Jízda historického parního
vlaku se uskuteční v sobotu 3. září 2022.