Dokončení opravy Killmannova kříže

V pondělí 21.3. v odpoledních hodinách restaurátoři konečně připevnili pozlacený korpus Krista na litinový kříž. Provedli poslední úpravy v uchycení kříže.
Opět zapomněli dovézt a připevnit na sloup tabulku s historií kříže a donátory této opravy. Tabulku jsme nechali vyrobit a předali restaurátorům, aby ji přizpůsobili kulatému kamennému podstavci a připevnili ji na něj. Dotace z Libereckého kraje je podmíněná veřejným oznámením financování restaurátorských prací.
V nejbližších dnech svoláme brigádu na úklid okolí, vyřezání zplanělých dřevin v tůjích a vysetí trávy kolem kříže.
Dnes na Apríla pan Fedorčák, restaurátor, dovezl a usadil informační cedulku ke kříži. Místo na sloupu kříže je upevněná na malém kamenném sloupku, který je usazen vedle kříže.
Téměř 10 let nám trvalo, než se nám podařilo zprůchodnit starou Slezskou a poutní cestu, která vede jižně od Nového Města. Sepsali jsme postup jednotlivých akcí, abychom dosáhli zprůchodnění cesty.