Nový Kristus na Neumannově kříži

Už před pár lety jsme dostali starý ale zachovalý korpus Krista. Letos jsme ho nechali pozalit a nyní jsme ho připevnili na Neumannův kříž. Je to malebné hodně navštěvované místo. V červnu jsem tam postavili nový stůl s lavicemi, teď dostal i nový korpus Krista, který tam jistě původně byl. Doufejme, že ho nestihne podobný osud, jako plechovou desku před křížem, na které je překlad textu z kříže. Nějací vandalové si tam dokazovali svoji sílu.
Všem poutníkům přejeme hezké posezení pod krásnými lipami.