PF 2021

Přejeme všem našim příznivcům veselé a spokojené vánoční svátky. 
V novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Všichni si přejme, aby se brzy vrátil čas volného setkávání!