Plaketa pana Nádeníka

Víc jak jeden rok chyběla na vrcholovém sloupu na Smrku plaketa panu Nádeníkovi. Nejspíš spadla kvůli těžkým povětrnostním podmínkám. V pondělí 17.srpna jsme připevnili novou plaketu.